Dokumentation

För att göra det möjligt att hitta alla miljontals objekt i våra samlingar arbetar vi med katalogisering och metadata. Information om information, med andra ord.

Kassettband i närbild.

Att katalogisera innebär på biblioteksspråk att göra en detaljerad beskrivning av ett verk enligt en viss uppsättning regler. Det har biblioteken gjort i alla tider, men systemen har utvecklats och förändrats genom åren.

Moderna söktjänster

Gemensamt för all katalogisering är att det går ut på att förse våra databaser med information om verk. Informationen kallas metadata (”data om data”) och är exempelvis upplysningar om upphovsman, ämne eller utgivningsår. På så sätt blir materialet sökbart i tjänster som Libris, Regina och Svensk mediedatabas.

Kortkataloger – analoga och digitala

Även om en stor del av våra samlingar i dag är digitalt sökbara är vi fortfarande beroende av kortkataloger och förteckningar från förr. En del av dessa har digitaliserats som ett komplement till de moderna söktjänsterna. Här kan du läsa mer om KB:s digitala kortkataloger.

Hyllor med liggande böcker. Lappar sticker ut ur böckerna.

Nytt och gammalt

Katalogiseringen på KB sker både löpande och i efterhand. När ett nytt objekt kommer in dyker det inte genast upp i våra kataloger eftersom katalogiseringen tar tid.

Utöver det nyinkomna katalogiserar vi även äldre material. Det kan vara sådant som tidigare varit helt dolt eller endast sökbart via gamla kataloger och förteckningar. Steg för steg blir våra samlingar allt mer tillgängliga.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?