Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Dokumentation

För att göra det möjligt att hitta alla miljontals objekt i våra samlingar arbetar vi med katalogisering och metadata. Information om information, med andra ord.

Kasettband i närbild Foto: Jens Gustavsson

Att katalogisera innebär på biblioteksspråk att göra en detaljerad beskrivning av ett verk enligt en viss uppsättning regler. Det har biblioteken gjort i alla tider, men systemen har utvecklats och förändrats genom åren.

Moderna söktjänster

Gemensamt för all katalogisering är att det går ut på att förse våra databaser med information om verk. Informationen kallas metadata (”data om data”) och är exempelvis upplysningar om upphovsman, ämne, utgivningsår etc. På så sätt blir materialet sökbart i tjänster som Libris, Regina och Svensk mediedatabas.

Kortkataloger – analoga och digitala

Även om en stor del av våra samlingar i dag är digitalt sökbara är vi fortfarande beroende av kortkataloger och förteckningar från förr. En del av dessa har digitaliserats som ett komplement till de moderna söktjänsterna. Här kan du läsa mer om KB:s digitala kortkataloger.

Hylla med böcker med lappar som sticker ut Foto: KB Ann-Sofie Persson

Nytt och gammalt

Katalogiseringen på KB sker både löpande och i efterhand. När ett nytt objekt kommer in dyker det inte genast upp i våra kataloger eftersom katalogiseringen tar tid.

Utöver det nyinkomna katalogiserar vi även äldre material. Det kan vara sådant som tidigare varit helt dolt eller endast sökbart via gamla kataloger och förteckningar. Steg för steg blir våra samlingar allt mer tillgängliga.