fullskärmsbild

Så samlar vi in

Hyllrader med tv-band i KB:s magasin under Karlavägen i Stockholm. Foto: Per & Per Fotograf AB

På KB ska alla kunna forska och fördjupa sin kunskap om både historien och samtiden. Därför samlar vi in allt som ges ut i Sverige.

I mer än 400 år har KB samlat in allt som trycks i Sverige. Sedan slutet av 1900-talet samlar vi dessutom in ljud, rörliga bilder, datorspel och elektroniskt publicerat material.

Ett ständigt inflöde

Tack vare alla pliktleverantörer fylls KB:s samlingar ständigt på. Enligt lag ska KB få in så kallade pliktexemplar av allt som ges ut för allmän spridning i Sverige. Varje vecka tar vi emot stora mängder material från svenska tryckerier. Dessutom får vi pliktexemplar från såväl musikutgivare som producenter av ljudböcker och webbtidningar.

Vårt bevarade kulturarv – ett gemensamt arbete

Gåvor har alltid haft stor betydelse för KB. Med hjälp av såväl privatpersoner som organisationer kan vi komplettera och berika våra samlingar. Vi välkomnar både gåvor och tips på material vi borde bygga ut samlingarna med.

Inte bara svenskt

KB har även i uppdrag att bevara utländskt material med svensk anknytning ("Suecana"). Därför samlar vi in sådant som översättningar av svenska böcker, svenskutvecklade spel och musik av svenska artister som utgivits utomlands. Eftersom vi inte får in den här typen av material som pliktleverans är vi beroende av gåvor och inköp.

Ett Ica-blad, ett populärt datorspel och en Nobelpristagares livsverk. Allt har en lika självklar plats på KB. Vi samlar in allt som pliktlevereras utan att värdera eller sålla.

Frågor och svar om insamling

 • Titta först i våra databaser om vi redan har objektet. Är det svenskt? I så fall vill vi gärna ha objektet om det saknas i våra samlingar. Övrigt material tas emot i den mån det kompletterar våra befintliga samlingar.

  Läs mer om gåvor och vad KB tar emot!

 • Bokens resa börjar då tryckeriet skickar boken till KB som pliktexemplar. Därefter ska den registreras, katalogiseras och i vissa fall bindas in. Det gör att tiden kan variera kraftigt innan boken finns i våra kataloger och kan lånas ut. Läs mer om bokens väg!

 • Det totala inflödet av pliktlevererat material 2017 såg ut så här:

  • Monografier 20 253
  • Tidskriftshäften 19 132
  • Kartor/bilder/vykort/musiktryck 1816
  • Affischer/vardagstryck 92 717
  • Dagstidningar 108 372
  • Fonogram och taltidningar 5446
  • Film/video 2009
  • Radio/tv (antal timmar) 654 804
  • Flermedialt material 203
 • Trycksaker och audiovisuellt material bevakas och krävs in från tryckerier och producenter. Till vår hjälp har vi trycklistor, förteckningar och dylikt. Det finns dock materialkategorier som är svårare att bevaka, till exempel bilder, där vi ofta saknar koll på vad som ges ut. Mycket av det som ges ut i Sverige trycks dessutom utomlands vilket försvårar möjligheten att få in material.

 • Om en leverantör publicerar webbunikt innehåll i sociala medier som uppfyller förutsättningarna för leveransplikt, ska det levereras. Det kan till exemplar handla om unikt elektroniskt material som tillgängliggörs på Facebook eller Youtube.

  Twitterinlägg däremot betraktas inte som leveranspliktiga. De uppfyller inte kraven eftersom de publiceras fortlöpande och inte är av avslutad och permanent karaktär. Innehållet blir också av ”obetydlig” karaktär då det lyfts ur sitt sammanhang.

  Här kan du läsa mer om den så kallade e-pliktenlänk till annan webbplats

 • Även det som är massproducerat och allmänt spritt blir en dag sällsynt. Då är vårt exemplar i regel det enda som finns tillgängligt för framtida forskning. Det vi kallar för ”vardagstryck” speglar sin samtid och kan ge oss inblickar i olika tidsepoker. Sådant som vi tycker saknar värde idag, kan vara intressant material för framtida forskare.

 • Den främsta orsaken till att man ibland inte får ta del av något ur våra samlingar är att är det är för skört eller ömtåligt. Ofta blir man då hänvisad till en digital kopia, ett faksimil (avbildning) eller en mikrofilm.

  Särskilda tillstånd kan krävas för att få tillgång till vissa dokument och arkivhandlingar i personarkiven, delar av dessa kan dessutom vara spärrade med tidsgräns.

  Det finns även material som är belagt med fullständiga restriktioner då innehållet på något sätt bryter mot lagen. Vi har inte rätt att göra oss av med materialet men begår ett lagbrott om vi visar upp det. Sådant material är därför helt spärrat.

 • Vi samlar in allt utan att värdera eller sålla. KB:s uppdrag är att bevara materialet för framtida forskning, och vi får inte göra oss av med pliktlevererat material. Vi är däremot enligt lag förhindrade att tillhandahålla material som i sig är olagligt. Sådant material är spärrat.

 • Ja, vi samlar även in handskrifter, teckningar och fotografier. Dessa omfattas inte av leveransplikt men utgör sedan hundratals år en väsentlig del av KB:s samlingar.

 • Pliktlevererat material ska bevaras för all framtid och får därför inte gallras ur våra samlingar. Rena dubbletter kan rensas bort men i övrigt sparas allt. Material i samlingar som har donerats kan gallras om så medges i donationsavtalen.