Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Öppet idag: 11–15 Visa öppetider

Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Så samlar vi in

Hyllrader med tv-band i KB:s magasin under Karlavägen i Stockholm. Foto: Per & Per Fotograf AB

På KB ska alla kunna forska och fördjupa sin kunskap om både historien och samtiden. Därför samlar vi in allt som ges ut i Sverige.

I mer än 400 år har KB samlat in allt som trycks i Sverige. Sedan slutet av 1900-talet samlar vi dessutom in ljud, rörliga bilder, datorspel och elektroniskt publicerat material.

Ett ständigt inflöde

Tack vare alla pliktleverantörer fylls KB:s samlingar ständigt på. Enligt lag ska KB få in så kallade pliktexemplar av allt som ges ut för allmän spridning i Sverige. Varje vecka tar vi emot stora mängder material från svenska tryckerier. Dessutom får vi pliktexemplar från såväl musikutgivare som producenter av ljudböcker och webbtidningar.

Vårt bevarade kulturarv – ett gemensamt arbete

Gåvor har alltid haft stor betydelse för KB. Med hjälp av såväl privatpersoner som organisationer kan vi komplettera och berika våra samlingar. Vi välkomnar både gåvor och tips på material vi borde bygga ut samlingarna med.

Inte bara svenskt

KB har även i uppdrag att bevara utländskt material med svensk anknytning ("Suecana"). Därför samlar vi in sådant som översättningar av svenska böcker, svenskutvecklade spel och musik av svenska artister som utgivits utomlands. Eftersom vi inte får in den här typen av material som pliktleverans är vi beroende av gåvor och inköp.

Ett Ica-blad, ett populärt datorspel och en Nobelpristagares livsverk. Allt har en lika självklar plats på KB. Vi samlar in allt som pliktlevereras utan att värdera eller sålla.