Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Öppet idag: 11–15 Visa öppetider

Letar du efter material i KB:s samlingar?
Gå till våra söktjänster

Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

fullskärmsbild

Nationalbibliotek

Som nationalbibliotek samlar KB in allt som ges ut i Sverige, såväl tryckt som audiovisuellt material. Det gör oss till landets största källa för information och kunskap.

Bokvagn i KB:s annex Foto: Per & Per Fotograf AB

KB ser till att samhällets publicerade tankar och idéer finns tillgängliga för så många som möjligt. Våra samlingar möjliggör studier, forskning och nytänkande. Alla är välkomna hit, men på flera sätt skiljer vi oss från andra bibliotek.

Vi har nästan allt

KB samlar in allt som ges ut i Sverige: böcker, tidskrifter, reklamblad, musik, film, radio, tv, datorspel och mycket mer. Vi bevarar det vi får in utan att värdera innehållet. Till skillnad från många bibliotek gallrar vi inte heller. Allt sparas så att både nutida och framtida generationer kan studera materialet.

Man lutar sig fram över gammal bok för att ta in doften Foto: KB Jens Gustavsson

Nationalexemplar

Vi har nationalexemplaret av den svenska utgivningen, det vill säga det exemplar som ska bevaras för forskning. Därför måste den som vill studera våra samlingar oftast göra det på plats hos oss. Vid Lunds universitetsbibliotek finns ett reservexemplar av allt tryckt material.

Forskningsbibliotek

KB är även ett forskningsbibliotek inom samhällsvetenskap och humaniora. Därför har vi utländska böcker inom dessa områden. Många av dem kan lånas hem eller fjärrlånas till universitetsbibliotek runt om i landet.

Vårt bibliotek i Humlegården i Stockholm är en arbetsplats för forskare, studenter och andra vetgiriga.