Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Nationalbibliotek

Som nationalbibliotek samlar KB in allt som ges ut i Sverige, såväl tryckt som audiovisuellt material. Det gör oss till landets största källa för information och kunskap.

Bokvagn i KB:s annex Foto: Per & Per Fotograf AB

SAMHÄLLETS ÖPPNA RUM

KB ser till att samhällets publicerade tankar och idéer finns tillgängliga för så många som möjligt. Våra samlingar möjliggör studier, forskning och nytänkande. Alla som vill fördjupa sig i ett ämne är välkomna hit. Det gäller både den som skriver en avhandling och den som studerar sitt specialintresse på fritiden.

Våra samlingar kommer till nytta först när de används. Vi vill bidra till nya upptäckter, förståelse för sammanhang och utveckling av samhället. 

Vi har nästan allt

KB samlar in allt som ges ut i Sverige: böcker, tidskrifter, reklamblad, musik, film, radio, tv, datorspel och mycket mer. Vi bevarar det vi får in utan att värdera innehållet. Till skillnad från många bibliotek gallrar vi inte heller. Allt sparas så att både nutida och framtida generationer kan studera materialet.

Man lutar sig fram över gammal bok för att ta in doften Foto: KB, Jens Gustavsson

Nationalexemplar

Vi har nationalexemplaret av den svenska utgivningen, det vill säga det exemplar som ska bevaras för forskning. Därför måste den som vill studera våra samlingar oftast göra det på plats hos oss. Vid Lunds universitetsbibliotek finns ett reservexemplar av allt tryckt material.

Andra språk

Det mesta av KB:s material är på svenska eller utgivet i Sverige men vi samlar även in utländskt material med svensk anknytning. Det kan vara översatta böcker, spel av svenska upphovspersoner eller film som handlar om Sverige.

KB har dessutom en stor samling av utländsk litteratur för forskning inom samhällsvetenskap och humaniora. Här kan du studera ämnen som historia, konstvetenskap, litteraturvetenskap och sociologi.