Digitalt bevarande

KB:s samlingar innehåller en stor mängd digitala objekt. Precis som böcker och annat fysiskt material behöver det vårdas för att klara tidens tand.

Vita sladdar i närbild.

KB:s framtida användare ska kunna ta del av de digitala samlingarna och förstå deras kontext. Det gäller även om tekniken förändras längs vägen – vilket vi kan vara säkra på att den kommer göra.

Behovet av bevarande ändras i takt med den snabba digitala samhällsutvecklingen. Det krävs noggrann planering och löpande insatser, för att materialet ska fortsätta vara användbart för både allmänhet och forskning.

Från diskett till server

Det här är några exempel på åtgärder för bevarande som KB utför:

  • KB:s tekniska infrastruktur – den hårdvara och mjukvara som behövs i bevarandet – underhålls och uppdateras aktivt.
  • Digitalt material på diskett förs över till KB:s servrar. Det är viktigt att göra innan disketten blir oläsbar till följd av slitage, exempelvis avmagnetisering, och medan det fortfarande går att få tag på diskettläsare.
  • Filer i format som håller på att bli föråldrade förs över till ett nytt format, för att kunna visas korrekt av modern mjukvara.
  • Dokumentation (metadata) uppdateras för att materialet ska fortsätta vara begripligt och tillförlitligt för användarna.

Samverkan för bättre bevarande

Digitalt bevarande kräver samverkan på många olika sätt. Hela området bygger på samverkan mellan teknik och människa, en kombination av tekniska hjälpmedel och genomtänkta arbetsmetoder.

Inom KB samverkar många kompetenser för att säkra det digitala bevarandet: till exempel experter inom bevarande, tekniker, katalogisatörer och jurister. Arbetet börjar redan innan vi tar emot materialet och fortsätter under hela dess livslängd.

Samverkan inom kulturarvssektorn är också viktigt, inte minst eftersom området är relativt nytt. Metoderna utvecklas fortfarande och vi behöver testa oss fram och hitta gemensamma lösningar.

KB är medlem i de internationella organisationerna Open Preservation Foundation Länk till annan webbplats. och International Internet Preservation Consortium Länk till annan webbplats..

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?