Biblioteksstatistik

Hur ser verksamheten ut på Sveriges bibliotek? Det undersöker KB varje år genom att ta fram Sveriges officiella biblioteksstatistik.

Biblioteksstatistiken besvaras av folkbibliotek, skolbibliotek, forskningsbibliotek, specialbibliotek och sjukhusbibliotek. Närmare 2200 biblioteksorganisationer ingår i den officiella biblioteksstatistiken.

Gemensamt för dessa är att de:

  • är helt eller delvis offentligt finansierade.
  • har avsatt bemanning för biblioteksverksamhet om minst 20 timmar i veckan eller ett halvt årsverke.
  • på något sätt är tillgängliga för allmänheten. (Skolbibliotek: eleverna).

Undersökningen är en del av Sveriges officiella statistik som följer lagen om den officiella statistiken Länk till annan webbplats. (SFS 2001:99) och förordningen om den officiella statistiken Länk till annan webbplats. (SFS 2001:100).

KB har samlat in Sveriges officiella biblioteksstatistik sedan mätåret 2010, när vi tog över uppdraget från Kulturrådet. Från och med mätår 2014 ingår alla bibliotekstyper i statistiken.

Biblioteksstatistiken 2023

Både besöken och utlåningen på landets folkbibliotek ökar, men är fortfarande lägre än före pandemin. Trenden mot digital utlåning är fortsatt stark. Det visar Sveriges officiella biblioteksstatistik 2023, som även ger information om antal medier, aktiviteter, skolbibliotek, bemanning och regionala skillnader.

Nytt inom Biblioteksstatistik

Kontakt
För frågor om statistiken kontakta Cecilia Ranemo E-post: biblioteksstatistik@kb.se Telefon: 010-709 36 39 Fler kontaktuppgifter inom Biblioteksstatistik