Nationella minoriteters bibliotek

KB har i uppdrag att genomföra en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek. Det omfattar språken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Regeringsuppdraget innebär en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek som resursbibliotek. Biblioteken ska vara en resurs både för respektive språkgrupp och för landets kommuner. Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

I dag finns resursbibliotek för finska, jiddisch, meänkieli och samiska. KB har också 2023 fått ett tilläggsuppdrag från regeringen att inrätta ett resursbibliotek för romani chib. Tilläggsuppdraget är baserat på KB:s utredning om en biblioteksfunktion för romani chib (pdf). Pdf, 597.2 kB.

KB har regelbundna möten med de befintliga resursbiblioteken för att följa upp utvecklingen.

KB har också tagit fram Bläddra, som är en app för mobil och surfplatta med litteratur på de nationella minoritetsspråken.

Nytt natio­nellt resurs­bib­li­o­tek för roma­ni chib

Kungliga biblioteket ger Biblioteken i Malmö i uppdrag att inrätta ett resursbibliotek för romer och det nationella minoritetsspråket romani chib.

Nytt inom Nationella minoriteters bibliotek

Kontakt