Nationella minoriteters bibliotek

KB har i uppdrag att genomföra en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek. Det omfattar de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Uppdraget innebär en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek som resursbibliotek för finska, jiddisch, meänkieli, romani chib respektive samiska. Biblioteken ska vara en resurs för landets kommuner och för Sveriges nationella minoriteter judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Barn och unga är särskilt prioriterade. Uppdraget är en del av regeringens nationella biblioteksstrategi Länk till annan webbplats..

Minoritet, språk och varietet
Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är erkända som nationella minoriteter i Sverige. Samerna är dessutom erkända som urfolk. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Flera av språken har så kallade varieteter, som är en lingvistisk term för olika former av ett språk.

Bläddra
KB har också tagit fram Bläddra, som är en app för mobil och surfplatta med e-böcker på de nationella minoritetsspråken.

Ny forsk­ning: Så bidrog folk­biblioteken till försvensk­ning­en av Torne­da­len

Den svenska staten bedrev under början av 1900-talet en assimilationspolitik riktad mot tornedalingar. Professor Joacim Hansson visar i en ny vetenskaplig artikel att biblioteken blev ett verktyg för denna politik.

Nytt inom Nationella minoriteters bibliotek

Kontakt