fullskärmsbild

Nationella minoriteters bibliotek

KB har i uppdrag att genomföra en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek. Det omfattar språken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Regeringsuppdraget innebär en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek som resursbibliotek. Biblioteken ska vara en resurs både för respektive språkgrupp och för landets kommuner. Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Det saknas i dag ett möjligt resursbibliotek för romani chib. Därför ska KB särskilt se över hur biblioteksverksamhet för språket kan främjas.

I uppdraget ingår även Bläddra, som är en app för mobil och surfplatta med litteratur på de nationella minoritetsspråken.

E-böcker på romani chib och samiska

Bläddra är en ny app för mobil och surfplatta med e-böcker på romani chib och samiska. Den är helt kostnadsfri för alla som vill ta del av litteraturen. Det långsiktiga målet är att appen även ska innehålla böcker på finska, jiddish och meänkieli.

Nytt inom Nationella minoriteters bibliotek

Kontakt