fullskärmsbild
  • Startsida
  • Kalendarium Samverkan och utveckling

Kalendarium

Här hittar du evenemang från Kungliga biblioteket.

Digitalisering är en förutsättning i arbetet med att synliggöra bibliotekens samlingar för en större allmänhet, och i att möjliggöra forskning med digitala metoder. Just nu pågår många samarbeten och projekt för att öka digitaliseringstakten – vid såväl arkiv, bibliotek och muséer som i forskarsektorn.
Välkommen till Angelägen forskning, ett livesänt forskarforum för stärkta bibliotek arrangerat av Kulturrådet och Kungliga biblioteket. Gäster denna gång: Ola Pilerot och Cecilia Gärdén.
I januari är det dags för MIK-jam på temat Agenda 2030: MIK, kreativitet och hållbarhet. Välkommen!
Träffpunkt biblioteksplaner är ett tillfälle att träffas och samtala om biblioteksplanerna. Den här gången hoppas vi kunna genomföra en fysisk träff.