fullskärmsbild
  • Startsida
  • Kalendarium Samverkan och utveckling

Kalendarium

Här hittar du evenemang från Kungliga biblioteket.

Bokmässan i Göteborg är i år en hybridmässa med bokförsäljning och studiosamtal på Svenska Mässan som direktsänds digitalt via Bokmässan Play. KB deltar med program på Forskartorget och Biblioteksscenen.
Utbudet av litteratur på de nationella minoritetsspråken är litet. Men nu finns Bläddra, en app för mobil och surfplatta med e-böcker på romani chib och samiska. Det långsiktiga målet är att appen även ska innehålla litteratur på finska, jiddisch och meänkieli.
Välkommen att delta i en digital frågestund om Svenska ämnesord och Svenska ämnesord genre/formtermer.
Träffpunkt biblioteksplaner är ett tillfälle att träffas och fokusera på biblioteksplanerna. Även den här gången gör vi det digitalt.
Ett seminarium om förbättrade förutsättningar för digitalisering för forskning. Arrangeras gemensamt av KB, Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet.
Träffpunkt biblioteksplaner är ett tillfälle att träffas och samtala om biblioteksplanerna. Den här gången hoppas vi kunna genomföra en fysisk träff.