fullskärmsbild
  • Startsida
  • Kalendarium Samverkan och utveckling

Kalendarium

Här hittar du evenemang från Kungliga biblioteket.

För tre år sedan sjösattes den nationella satsningen Digitalt först med användaren i fokus. Vad har dessa tre år inneburit, hur har satsningen sett ut och vilka resultat har nåtts?