Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Öppet idag: 9–19 Visa öppetider

Letar du efter material i KB:s samlingar?
Gå till våra söktjänster

Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

fullskärmsbild

Lån och läsning i Specialläsesalen

Regler för lån och läsning

 • Giltigt lånekort och legitimation ska uppvisas.
 • Endast en begränsad mängd papper och böcker får införas i läsesalen. Det finns låsbara skåp utanför specialläsesalen.
 • Infört material ska uppvisas och kontrolle­ras vid varje utpasseringstillfälle.
 • Inget material får avlägsnas ur special­läsesalen, inte heller referensböcker, utan tillstånd från expeditionspersonalen.
 • Endast blyertspenna får användas.
 • Ordningen i volymer och kapslar får inte rubbas och materialet ska hanteras varsamt. Lösa blad ska, i möjligaste mån, ligga kvar i sina skyddsomslag. Enstaka blad som levereras i plastficka ska ligga kvar i den under studiet.
 • Framtaget material får inte användas som skrivunderlag. Det är inte tillåtet att lägga händer eller armar på text eller bilder.
 • Anteckningar får inte göras i KB:s material. Vid studium av fotografier, glasnegativ och fotografiska vykort måste bomullsvantar användas.
 • Fotografiskt material får inte läggas med bildsidan nedåt
 • Kontakta expeditionen före paus. Personalen avgör då om materialet behöver lämnas in eller inte.
 • Visst material är tillåtet att fotografera med egen kamera för privat bruk. Se separata regler i Specialläsesalen.
 • Studium av särskilt ömtåligt material kan behöva övervakas av personal.