fullskärmsbild

Lån och läsning i Specialläsesalen

Eftersom det material du tar del av i Specialläsesalen är särskilt ömtåligt eller unikt gäller särskilda regler när hanterar det.

 • Giltigt lånekort och legitimation ska uppvisas.
 • Endast en begränsad mängd papper och böcker får föras in i läsesalen. Det finns låsbara skåp utanför salen.
 • Infört material ska uppvisas och kontrolle­ras vid varje utpasseringstillfälle.
 • Inget material får avlägsnas ur Special­läsesalen, inte heller referensböcker, utan tillstånd från expeditionspersonalen.
 • Endast blyertspenna får användas.
 • Ordningen i volymer och kapslar får inte rubbas och materialet ska hanteras varsamt. Lösa blad ska, i möjligaste mån, ligga kvar i sina skyddsomslag. Enstaka blad som levereras i plastficka ska ligga kvar i den under studiet.
 • Framtaget material får inte användas som skrivunderlag. Det är inte tillåtet att lägga händer eller armar på text eller bilder.
 • Anteckningar får inte göras i KB:s material. Vid studium av fotografier, glasnegativ och fotografiska vykort måste bomullsvantar användas.
 • Fotografiskt material får inte läggas med bildsidan nedåt
 • Kontakta expeditionen före paus. Personalen avgör då om materialet behöver lämnas in eller inte.
 • Visst material är tillåtet att fotografera med egen kamera för privat bruk. Se separata regler i Specialläsesalen.
 • Studium av särskilt ömtåligt material kan behöva övervakas av personal.
Bevarande
Anställd på Enheten för bevarande och nybindning hanterar material. Foto: Per & Per Fotograf AB

Var rädd om samlingarna

Är du nyfiken på varför vi har särskilda regler vid hantering av material?

Så här tar du hand om materialet