Lån och läsning i Specialläsesalen

Material som du tar del av i Specialläsesalen är ofta särskilt ömtåligt eller unikt. Därför gäller särskilda regler när du hanterar det.

 • Giltigt lånekort och legitimation ska uppvisas.
 • Endast en begränsad mängd papper och böcker får tas med till studieplatsen. Låsbara skåp finns inne i Specialläsesalen.
 • Infört material ska uppvisas och kontrolle­ras vid varje utpasseringstillfälle.
 • Inget material får avlägsnas ur Special­läsesalen, inte heller referensböcker, utan tillstånd från expeditionspersonalen.
 • Endast blyertspenna får användas.
 • Ordningen i volymer och kapslar får inte rubbas och materialet ska hanteras varsamt. Lösa blad ska, i möjligaste mån, ligga kvar i sina skyddsomslag. Enstaka blad som levereras i plastficka ska ligga kvar i den under studiet.
 • Framtaget material får inte användas som skrivunderlag. Det är inte tillåtet att lägga händer eller armar på text eller bilder.
 • Anteckningar får inte göras i KB:s material. Vid studium av fotografier, glasnegativ och fotografiska vykort måste bomullsvantar användas.
 • Fotografiskt material får inte läggas med bildsidan nedåt
 • Kontakta expeditionen före paus. Personalen avgör då om materialet behöver lämnas in eller inte.
 • Visst material är tillåtet att fotografera med egen kamera för privat bruk. Se separata regler i Specialläsesalen.
 • Studium av särskilt ömtåligt material kan behöva övervakas av personal.
Bevarande

Var rädd om samlingarna

Är du nyfiken på varför vi har särskilda regler vid hantering av material?

Så här tar du hand om materialet
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?