Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Referensbiblioteket

En del av böckerna på KB behöver inte beställas fram och kan inte heller lånas. De står framme i KB:s lokaler och tillhör referensbiblioteket.

Hand som sträcker sig efter bok i en hylla Foto: KB Ann-Sofie Persson

I referensbiblioteket kan du bland annat hitta uppslagsverk, handböcker, bibliografier och faksimiler, det vill säga avbildningar av tidigare originalutgåvor eller handskrifter. Böckerna är uppställda efter ämne enligt ett klassifikationssystem som heter Dewey.

Hur hittar jag?

Du kan antingen gå direkt till hyllorna inom det ämne du är intresserad av. Du kan också ta hjälp av ta hjälp av Reginas deldatabas Referensbiblioteketlänk till annan webbplats. Den begränsar sökningen till att endast gälla den del av KB:s samlingar som ingår i referensbiblioteket. 

Den utländska samlingen
Böcker för hemlån på bokhylla. Foto: KB

Böcker som får lånas hem

KB har en mängd utländsk litteratur för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Det mesta kan du låna hem.

Läs mer om utländsk litteratur