fullskärmsbild

Referensbiblioteket

En del av böckerna på KB behöver inte beställas fram och kan inte heller lånas. De står framme i KB:s lokaler och tillhör referensbiblioteket.

Hand som sträcker sig efter bok i en hylla Foto: KB Ann-Sofie Persson

I referensbiblioteket kan du bland annat hitta uppslagsverk, handböcker, bibliografier och faksimiler, det vill säga avbildningar av tidigare originalutgåvor eller handskrifter. Böckerna är uppställda efter ämne enligt ett klassifikationssystem som heter Dewey.

Hur hittar jag?

Du kan antingen gå direkt till hyllorna inom det ämne du är intresserad av. Du kan också ta hjälp av ta hjälp av Reginas deldatabas Referensbiblioteketlänk till annan webbplats. Den begränsar sökningen till att endast gälla den del av KB:s samlingar som ingår i referensbiblioteket.

Nyheter inom Refensbiblioteket samlas i Libris

I söktjänsten Libris uppdateras listor med nyinkommen referenslitteratur. Här hittar du listorna för 2018 och 2019.

2019länk till annan webbplats

2018länk till annan webbplats

Den utländska samlingen
Böcker för hemlån på bokhylla. Foto: KB

Böcker som får lånas hem

KB har en mängd utländsk litteratur för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Det mesta kan du låna hem.

Läs mer om utländsk litteratur