Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Kopiera och fotografera

Mycket ur KB:s samlingar kan du kopiera eller fotografera på egen hand. Vår reproservice kan också hjälpa dig med allt från vanliga papperskopior till fotografiska reproduktioner och digitala bildfiler.

Skanna material

På entréplan finns tre bokskannrar. Här kan du själv kopiera det material du hämtar ut i expeditionen för information och lån, eller det som står framme i referensbiblioteket.

Du kan antingen spara kopiorna som filer på ditt eget usb-minne eller göra pappersutskrifter.

Material som ska läsas i Specialläsesalen kan inte skannas på plan 5.

KB:s reproservice

För att beställa reproduktioner från KB:s reproservice använder du formuläret Beställ kopior. Om du har frågor får du gärna kontakta KB:s personal på info@kb.se. Du kan även vända dig direkt till reproexpeditionen eller expeditionen för information och lån.

Frågor och svar om kopiering och fotografering

 • Att spara filer på usb-minne är kostnadsfritt. För att göra pappersutskrifter behöver du ett kopieringskort. Utskrifterna kostar 2 kronor per A4. Kopieringskortet kan även användas för utskrifter i Mikrofilmsläsesalen.

 • När du fotograferar av material med egen kamera eller mobiltelefon gäller särskilda regler. Det du själv får fotografera är följande:

  • Litteratur i referensbiblioteken
  • Material i Mikrofilmsläsesalen
  • Material som du beställer fram till Stora läsesalen, Forskarläsesalen och Tidskriftsläsesalen.
  • Material som du beställer fram till Specialläsesalen som är tryckt och offentliggjort med upphovsmannens tillstånd.
  • Övrigt material som är beställt till Specialläsesalen efter överenskommelse med personal.

  Det är inte tillåtet att fotografera, spela av eller ladda ner material ur de audiovisuella samlingarna.

  • Hantera alltid materialet varsamt. Kopiering och fotografering får bara ske om materialet inte kan ta skada.
  • Du ansvarar alltid själv för hur dina bilder används och att inga överträdelser av upphovsrätten sker.
  • Fotografering måste ske på sådant sätt att det inte stör andra besökare. Att fotografera med blixt är inte tillåtet.
  • Fotografering som kräver stativ får endast ske på särskilt anvisad plats bredvid expeditionen för information och lån.
  • Särskilda regler kan gälla för material som lånas ut i Specialläsesalen.
  • Det är inte tillåtet att fotografera, spela av eller ladda ner material ur de audiovisuella samlingarna.
 • Leveranstiden beror på vilken sorts reproduktion du vill ha samt beställningens omfång. Arbetskopior (papper eller pdf-fil) tar normalt ca 5 arbetsdagar, medan digitala filer för professionellt tryck tar upp till 10 arbetsdagar.

  Typ av reproduktion

  Beräknas vara klart

  Arbetskopior (papper eller pdf-fil)

  5 arbetsdagar (vid hög arbetsbelastning upp till 10 arbetsdagar)

  Digitala filer, enklare kvalitet (jpeg-filer)

  5 arbetsdagar (vid hög arbetsbelastning upp till 10 arbetsdagar)

  Fotografiska arbeten

  10 arbetsdagar (räknas från den dag beställningen kommer till fotograferna, inte den dag beställningen görs)

  Digitala filer, för professionellt tryck (tiff-filer)

  10 arbetsdagar (räknas från den dag beställningen kommer till fotograferna, inte den dag beställningen görs)

  Expressbeställning (max 5 reproduktioner)

  1–3 arbetsdagar

  Stora beställningar (t.ex. hela bokverk)

   Efter överenskommelse med personal

 • När du beställer kopior på KB får du betala för själva framställningen samt eventuell administrativ kostnad och porto. KB tar däremot inte ut någon användnings- eller publiceringsavgift.

  Det finns en prislista för privatkunder och en för företags- och utlandskunder. Kostnaden för kopior för privat bruk eller för forskning är subventionerad.

  Prislista för privatpersoner

  Prislista för företags- och utlandskunder

 • Färdiga reproduktioner kan antingen hämtas i reproexpeditionen eller expeditionen för information och lån, skickas med post eller med e-post.

  För avancerade digitala filer som levereras med e-post använder vi webbkuriren Fileflow. Det innebär att du får ett e-postmeddelande med en länk där du kan ladda ner filen.

 • Om en bok är fri från upphovsrätt kan du beställa digitalisering av den direkt i katalogposten. Denna funktion kallas EOD (E-books on demand) och finns i både Reginalänk till annan webbplats och Librislänk till annan webbplats. Tjänsten innebär alltid digitalisering av verket i sin helhet.

  När en bok digitaliseras med EOD skannas sida för sida. Den levereras sedan som en ocr-tolkad pdf-fil mot betalning med kontokort.

  Digitalisering genom EOD kostar 100 kr i startavgift samt 3 kronor per sida. KB sparar de digitaliserade verken som så småningom tillgängliggörs fritt i katalogen.

För massmedier och filmbolag
Glastak i annexet där KB:s huvudbyggnad skymtar igenom. Foto: Per & Per Fotograf AB

Filmning och fotografering

Massmedier och filmbolag kan få tillstånd att spela in och fotografera i KB:s samlingar och lokaler.

Läs mer om tillstånd och villkor