Stora läsesalen

Stora läsesalen hittar du på entréplan (plan 5).

Interiör från Stora läsesalen.

Här läser du det material du hämtar ut i expeditionen för information och lån. Det är framför allt svenska böcker, broschyrer och tidskrifter tryckta efter år 1829, men också utländska tidskrifter och utländska böcker tryckta före år 1900.

Du kan också sitta här om du vill ta del av Stora läsesalens referensbibliotek. Stora läsesalen är en tyst läsesal. Den har 98 platser och är KB:s mest välbesökta. Platserna kan inte bokas och vill du sitta här med eget medhavt material får du göra det i mån av plats.

Hitta Stora läsesalen

Karta KB plan 5. Illustration: Soya

Expedition för information och lån

Förutom att hämta ut material till Stora läsesalen och Forskarläsesalen kan du här få hjälp med allt som har med lån och lånekort att göra. Vi hjälper dig också med att söka information och hitta och beställa ur våra samlingar. Läs mer om rutiner för att beställa och låna.

Besökare hämtar böcker i expeditionen för information och lån.
Relaterat innehåll

Hitta i samlingarna

Samlingarna på KB är stora. Så stora att de hittas via flera olika söktjänster.

Läs mer om våra söktjänster
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?