Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Ansö­k om bokskåp

Bokskåpen i forskarläsesalen är i första hand till för dig som har behov av en större mängd läsesalslån. Eftersom efterfrågan är hög behovsprövar vi alla ansökningar.

Vi vill att du uppfyller dessa kriterier:

  • Du ska ha ett utökat behov av läsesalslån, det vill säga böcker som inte kan lånas hem. Med utökat behov avser vi fler än de sju som kan förvaras i expeditionen för information och lån.
  • Du ska bedriva forskning eller studier inom humaniora eller samhällsvetenskap. Detta för att KB är forskningsbibliotek inom dessa ämnen. Har du ett ämne utanför dessa kan du nekas bokskåp.
  • Du förväntas kunna besöka KB minst åtta gånger i månaden. Du registrerar dina besök i forskarläsesalen.

Ansök om bokskåp

Har du sju eller fler läsesalslån? * (obligatorisk)
Har du sju eller fler läsesalslån?


Har du tidigare haft bokskåp på KB? * (obligatorisk)
Har du tidigare haft bokskåp på KB?