fullskärmsbild

Ansö­k om bokskåp

Bokskåpen i forskarläsesalen är i första hand till för dig som har behov av en större mängd läsesalslån. Eftersom efterfrågan är hög behovsprövar vi alla ansökningar.

Vi vill att du uppfyller dessa kriterier:

  • Du ska ha ett utökat behov av läsesalslån, det vill säga böcker som inte kan lånas hem. Med utökat behov avser vi fler än de sju som kan förvaras i expeditionen för information och lån. Vid ansökan måste du därför ha minst sju läsesalslån eller beställningar.
  • Du ska bedriva forskning eller studier inom humaniora eller samhällsvetenskap. Detta för att KB är forskningsbibliotek inom dessa ämnen. Har du ett annat ämne utanför dessa kan du nekas bokskåp.
  • Du förväntas kunna besöka KB minst åtta gånger i månaden. För närvarande har vi ingen närvaroregistrering.

  Om din ansökan beviljas ingår du ett avtal om upplåtelse av bokskåp med KB (pdf) Pdf, 388.4 kB..

   

   

  Tyck till

  Hjälpte den här sidan dig?