fullskärmsbild

Diagram över ut­gif­ter för veten­­skap­lig publi­ce­ring 2018

Här hittar du information om de utgiftsposter som utgör den totala kostnaden för vetenskaplig publicering hos svenska lärosäten. Du kan se utgifterna i diagram, uppdelat per lärosäte eller förlag.

Hela dataunderlaget finns tillgängligt som öppna datalänk till annan webbplats. Du kan också ladda ner underliggande data under varje enskilt diagram.

Utgiftsposter

  • Prenumerationer, Bibsam
  • Prenumerationer, lokalt
  • Transformativa avtal, Bibsamkonsortiet
  • Öppet tillgänglig publicering
  • Fysiskt förvärv
  • Administrativa utgifter för vetenskaplig publicering

Prenumerationer, Bibsam

Här avses utgifter för prenumerationer på e-tidskrifter och e-böcker tecknade via Bibsamkonsortiet.

Utgifter för prenumerationer per lärosäte

Utgifter för prenumerationer per förlag

Prenumerationer, lokalt

Här avses utgifter för prenumerationer på e-tidskrifter och e-böcker som tecknas lokalt på lärosätena.

Utgifter för lokala prenumerationer per lärosäte

Transformativa avtal, Bibsam

Här avses transformativa avtal tecknade via Bibsamkonsortiet. Dessa inkluderar utgifter för läsning och öppet tillgänglig publicering i tidskrifter, inom ramen för ett och samma avtal.

Utgifter för transformativa avtal per lärosäte

Utgifter för transformativa avtal per förlag

Öppet tillgänglig publicering

Här avses utgifter för öppet tillgänglig publicering, så kallade publiceringskostnader.

Utgifter för öppet tillgänglig publicering per lärosäte

Utgifter för öppet tillgänglig publicering per förlag

Fysiskt förvärv

Här avses utgifter för fysiskt nyförvärv av vetenskapliga böcker och tidskrifter.

Fysiskt förvärv per lärosäte

Administrativa utgifter för vetenskaplig publicering

Det finns i dagsläget inga uppgifter över totala utgifter kopplade till administrativt arbete med vetenskaplig publicering.

Nedan redovisas det uppskattade antalet årsverken som arbetat med e-resurser och hantering av publiceringsavgifter vid lärosäten. Dessa arbetsuppgifter bedöms vara centrala för omställningen till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem.

Antal årsverken per lärosäte

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?