E-plikt – steg för steg

Enligt "Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material" Länk till annan webbplats. ska myndigheter och vissa utgivare leverera elektroniskt material till KB. Här kan du se hur den så kallade e-plikten funkar; vilka som omfattas av lagen och hur det går till rent praktiskt.

Färgglada bokstäver i plast bildar ordet e-plikt.
Kontakta oss

I vårt forum kan du ställa egna frågor om e-plikt eller ta del av andra frågor och svar.
Till forum för e-plikt Länk till annan webbplats.

E-post: e-plikt@kb.se

Här följer en grundläggande genomgång av de tre viktigaste stegen vid leverans av e-plikt.

Följande utgivare är leveranspliktiga:

  • Yrkesmässiga utgivare, producenter och distributörer.
  • Utgivare med automatiskt grundlagsskydd för sin elektroniska utgivning.
  • Massmedieföretag.
  • Kommuner eller statliga myndigheter under regeringen.

Dock endast i de fall materialet stämmer in på något av följande:

  • Huvudsakligen riktar sig till allmänheten i Sverige.
  • Är helt eller delvis på svenska.
  • Har ett svenskt upphov eller framförs av en svensk person.
  • Är en myndighetspublikation.
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?