Gå till: Biblioteket
Du är här: Samverkan och utveckling
fullskärmsbild

Libris

Här finns information om katalogisering, metadata, fjärrlån och annat som Librisbiblioteken behöver veta.

Grunden i Libris är samarbetet mellan mer än 500 svenska bibliotek, som gemensamt bygger upp innehållet. Libris består av många olika system, bland annat tjänsten Libris webbsök. KB ansvarar för drift och utveckling av systemen, men samarbetet präglas av medinflytande och deltagande. 

Nytt inom Libris

Kontakt
Libris kundsevice E-post: libris@kb.se Telefon: 010-709 30 60 Fler kontaktuppgifter och telefontider