Berätta vad du vill ha digitaliserat!

Dina synpunkter och önskemål är mycket värdefulla för oss! Din respons hjälper bibliotek och andra kulturarvsinstitutioner att prioritera vilka böcker som ska digitaliseras i framtiden.

Länken till enkäten är inte personlig och den går utmärkt att dela vidare. Där finns även möjlighet att lämna kontaktuppgift i fall du godkänner att vi kontaktar dig för att ställa eventuella fördjupningsfrågor kring din användning av digitala böcker. För att underlätta fortlöpande dialog med våra målgrupper kommer enkäten att stå öppen t.o.m. slutet av 2023.

Du kan svara på enkäten på tre sätt:

Stort tack på förhand för dina svar! Har du några frågor om projektet är du välkommen att kontakta oss på eodopen@kb.se. Följ gärna oss också på Twitter @EODOPEN_Sverige Länk till annan webbplats..

Böcker i Kungliga bibliotekets samlingar publicerade fram till ca 1920 kan redan beställas idag som e-böcker inom ramen för EODOPEN, via Ebooks on Demand (EOD).

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?