Beredningsgrupp

Beredningsgruppen består av en forskningskoordinator och ytterligare disputerade KB-medarbetare. Medlemmarna har främst kompetens inom humaniora och samhällsvetenskap.

De här ämnena finns representerade i gruppen:

 • bokhistoria
 • datavetenskap och språkteknologi
 • filmvetenskap
 • fysik
 • fysikalisk kemi
 • grekiska
 • historia
 • idé- och lärdomshistoria
 • industriell ekonomi och organisation
 • konst- och bildvetenskap
 • kulturhistoria
 • latin
 • litteratur
 • nordiska språk

Medlemmar


Christopher Natzén (forskningsstrateg)

Ämne: Filmvetenskap
Ämnesinriktning: Filmmusik, filmljud, filmhistoria 1900–1940, intermedialitet
Disputationsår: 2010

Elin Andersson

Ämne: Latin
Ämnesinriktning: Latin, medeltidslatin, heliga Birgitta, birgittinorden, kyrkohistoria, paleografi
Disputationsår: 2011

Love Börjeson (verksamhetsledare för KB-labb)

Ämne: Industriell ekonomi och organisation
Ämnesinriktning: Tillämpad språkteknologi, statistisk modellering, maskininlärning, systemisk funktionell grammatik, organisationsteori
Disputationsår: 2011

Johan Fröberg

Ämne: Fysikalisk kemi
Ämnesinriktning: Ytkemi, intermolekylära krafter, fasta gränsytor i vätskor, protein adsorption
Disputationsår: 1998

Patrik Granholm

Ämne: Grekiska
Ämnesinriktning: Grekiska, latin, medeltida handskrifter, katalogisering, digitalisering, digital humaniora, TEI, IIIF
Disputationsår: 2013

Chris Haffenden

Ämne: Idé- och lärdomshistoria
Ämnesinriktning: Modern idéhistoria, kulturminne, berömmelsens kulturhistoria
Disputationsår: 2018

Robin Kurtz
Ämne: Data- och informationsvetenskap
Ämnesinriktning: Språkteknologi, dependensparsning, maskininlärning, algoritmer
Disputationsår: 2020

Mats Rohdin

Ämne: Filmvetenskap
Ämnesinriktning: Filmhistoria, filmteori, idrott, reklamfilm, samisk film
Disputationsår: 2003

Ylva Sommerland

Ämne: Konst- och bildvetenskap
Ämnesinriktning: Metadata, visualiseringar, nationalbibliografier, queerteori inom konstvetenskap/visuella studier, tecknade serier
Disputationsår: 2012

Wolfgang Undorf

Ämne: Bokhistoria
Ämnesinriktning: Bokhistoria, musik, allmän historia, äldre trycksamlingar, specialsamlingar, tyska, latin, läsa äldre skriv- och tryckstilar
Disputationsår: 2012

Leonora Vesterbacka Olsson
Ämne: Fysik
Ämnesinriktning: Partikelfysik, maskininlärning, högpresterande datorsystem
Disputationsår: 2019

Patrik Åström

Ämne: Nordiska språk
Ämnesinriktning: Fornsvenska handskrifter, medeltida och tidigmodern kodikologi, paleografi
Disputationsår: 2003

Kontakt
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?