Krite­ri­er för sam­verkan

Vill du samarbeta med KB i ditt forskningsprojekt? Vi erbjuder källmaterial, data och kompetens. Här kan du läsa om hur samarbetet går till.

KB tar gärna emot förfrågningar om att delta i forskningsrelaterade projekt och samarbeten. Syftet kan bland annat vara att digitalisera och tillgängliggöra kulturarvssamlingar, främst inom humaniora och samhällsvetenskap. Däremot har KB inte möjlighet att finansiera forskningsprojekt.

Information om att samverka med KB

 • KB deltar endast i projekt där även allmänheten får del av nyttan från digitaliseringen eller metodutvecklingen.

  • Vi tar främst emot förfrågningar om projekt som bidrar till att våra samlingar digitaliseras.
  • Projekt av större strategisk betydelse är särskilt intressanta – till exempel sådana som innebär massdigitalisering, främjar tillgängliggörande eller är inriktade mot metodutveckling.
  • Vi ser att du som forskare har minst en doktorsexamen.
 • KB besvarar alla förfrågningar från allmänheten enligt likabehandlingsprincipen. Det betyder att vi är skyldiga att svara på en förfrågan om samverkan, förutsatt att den har kommit in i tid. Dock har vi varken möjlighet eller skyldighet att tacka ja till alla förslag. KB har inte heller möjlighet att finansiera forskningsprojekt.

 • Personal vid KB kan bidra med sin kunskap till projektet i form av betald arbetstid. Det kan exempelvis röra sig om datakurering, stöd till datamodellering eller särskild kompetens kring materialens innehåll. Under beredningen av förfrågan avgör KB om sådana resurser behöver ingå i projektansökan.

  Innan du skickar en förfrågan till oss, fundera därför på vad för slags samverkan det är du önskar ha med KB. Ju tidigare du hör av dig, desto mer tid får vi på oss att tillsammans hitta bra lösningar.

 • Syftet med KB:s medverkan i projekt är att göra kulturarvssamlingar tillgängliga för framtida forskning. Därför medverkar vi enbart när det digitaliserade materialet kommer allmänheten till godo.

  • I de flesta fall innebär det att materialet ska kunna förvaltas av KB. Materialet ska även kunna publiceras i myndighetens digitala kanaler, under förutsättning att rättigheterna är klarerade.
  • Tekniska parametrar och kvalitetsnivåer för digitalisering måste följa Kungliga bibliotekets interna riktlinjer.
  • KB fokuserar på digitalisering av hela serier och hela verk för största möjliga nytta för forskarsamhället. Det innebär att vi kan kräva att ett större material än det som forskaren först föreslår ingår i projektansökan.
 • KB beräknar kostnaden för digitalisering i samband med varje enskild projektansökan. Myndigheten har dock i regel inga egna medel för digitalisering. Det betyder att följande beskostas av projektbudgeten:

  • kostnader relaterade till nyproduktion av digitala resurser. Det gäller även nödvändiga förberedande åtgärder, såsom kurering, preparering och konservering.
  • eventuell utveckling av ny eller befintlig infrastruktur som krävs för att besvara forskningsfrågan.
  • eventuella licenser för access till digitaliserat material. Accessen kan bli begränsad till KB:s lokaler på grund av upphovsrätt och dataskyddsförordningen GDPR.

Nedan kan du läsa mer om processen från att du skickar en förfrågan tills att projektet är igång: Ansökan, beredning och uppföljning.

Från förfrågan till projektsamarbete

Använd det här formuläret för att göra en förfrågan om samarbete med KB. Vi ser att du som ansöker har minst en doktorsexamen.

Tre veckors beredningstid

Många förfrågningar kräver att KB gör djupgående utredningar för att få fram rätt underlag. Därför behöver du skicka din förfrågan till oss i god tid innan utlysningen stänger. Beredningstiden är cirka tre veckor.

Vi avslår i allmänhet förfrågningar som kommer in i sista minuten. Undantag kan göras för projekt med stor strategisk betydelse, eller projekt där det är relativt enkelt att få fram underlag.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?