fullskärmsbild

Resursbibliotek

Resursbiblioteken representerar de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och samiska. Biblioteken är ett stöd i kommunernas uppdrag att erbjuda böcker och andra medier på språken.

För det nationella minoritetsspråket romani chib finns inget motsvarande bibliotek. Därför har KB i uppdrag att särskilt se över hur biblioteksverksamhet för språket kan främjas.

Finlandsinstitutets bibliotek

Finlandsinstitutets bibliotek är landets enda specialbibliotek inriktat på finländsk och sverigefinsk litteratur. Biblioteket grundades år 1894 och ligger i centrala Stockholm. I beståndet finns skön- och facklitteratur för vuxna och barn samt digitala medier, musik, ljudböcker och ett brett utbud av finska tidskrifter. Personalen kan finska och har specialkunskap inom finsk och sverigefinsk litteratur.

Finlandsinstitutets bokråd sammanställer listor över nyutkommen finsk vuxen-, barn- och ungdomslitteratur Länk till annan webbplats. två gånger om året. Listorna innehåller rådets bästa boktips för den sverigefinska målgruppen och kan användas som inspiration och stöd vid inköp av ny finskspråkig litteratur.

Finlandsinstitutet har tagit fram en barnboksutställning, ”En resa över Östersjön/ Matka yli Itämeren”. Det är en tvåspråkig (svenska och finska) vandringsutställning som presenterar modern finländsk barnbokskonst. Utställningen går att hyra till olika orter i Sverige, och till den finns ett gratis pedagogiskt materialpaket på svenska och finska. Läs mer om utställningen här Länk till annan webbplats..

Logotyp för Finlandsinstitutet. Vertikala streck i grönt, gult, lila och rosa.

Judiska biblioteket

Judiska biblioteket i Stockholm har en historia med många lager. Eftersom Sverige undkom nazistisk ockupation plundrades aldrig samlingarna. Biblioteket har judisk inriktning och i det har jiddischkulturen har en särskild ställning. Det vänder sig till alla som identifierar sig som judar eller intresserar sig för judisk kultur.

Bibliotekets enhet i Bajit (Nybrogatan) innehåller medier som är av brett allmänintresse. Enheten på Wahrendorffsgatan är i sin tur ett forsknings- och specialbibliotek. Där är medierna äldre, unika eller mer renodlat akademiska. Målgruppen är främst forskare, studenter vid högre utbildning och författare.

Jiddischsamlingen består av cirka 4000 titlar, varav merparten är äldre och tillgängliga som läsesalslån. Just nu bedriver Judiska biblioteket ett forskningsprojekt om samlingen i samarbete med Södertörns högskola. Biblioteket strävar efter att förvärva nyare litteratur på jiddisch, som också kan lånas hem.

Logotyp för judiska församlingen i Stockholm. En menora, ljusstake, i gult.

Nordkalottens bibliotek

Nordkalottens bibliotek, som i grunden är Nordkalottens kultur- och forskningscentrum (NKFC), ligger i centrala Övertorneå. Biblioteket innehåller en unik samling av litteratur, arkiv- och släktforskningsmaterial, samt pressklipp från trakterna norr om den 65:e breddgraden.

Ett av målen är att erbjuda svårtillgängligt arkivmaterial om Tornedalen i digitaliserad form. Nordkalottens bibliotek tillgängliggör dessutom nyproducerat material på det nationella minoritetsspråket meänkieli, som betyder ”vårt språk”.

Under hösten 2021 inleds arbetet med resursbiblioteket för meänkieli. Det innebär att hemsidan och de digitala sökresurserna kommer utvecklas för att stötta läsfrämjande och annan medieförsörjning. Hemsidan kan även användas för att inspirera folkbibliotek och andra intressenter till förvärv. Dessutom kommer hemsidan att lyfta fram pedagogiskt material, som med fördel kan användas både i undervisning och i hemmiljö.

Logotyp för Nordkalottens forskningscentrum.

Samernas bibliotek

Samernas bibliotek ligger i den svenska delen av Sápmi, i Jokkmokk. Biblioteket har unika samlingar av böcker som är skrivna av samer från Sápmis fyra länder (Sverige, Norge, Finland och Ryssland) på flera samiska språk. Här finns även material om urfolket samer, både av samiska och andra författare, på olika språk.

Verksamheten omfattar insamling och förmedling kring urfolket samernas gemensamma historia, kulturarv, identitet och levnadsvillkor i Sverige och andra länder. Samernas bibliotek är en kunskapskälla både för urfolket samerna och omvärlden. Det spelar en stor roll i revitaliseringen av de hotade samiska språken. Genom att främja läsande stärker biblioteket urfolket samernas språk och röst i majoritetssamhället.

Som resursbibliotek kommer Samernas bibliotek bland annat att lägga fokus på ett utökat stöd för medieförsörjning – via exempelvis bokdepositioner, fjärrlån och rådgivning i biblioteksfrågor.

Logotyp för Sametinget. En cirkel med färgerna blått, gult, grönt och rött.
Uppdrag om resursbibliotek

KB ska genomföra en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek som resursbibliotek.
Läs mer om uppdraget.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?