Resursbibliotek

Resursbiblioteken representerar de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Biblioteken är ett stöd i kommunernas uppdrag att erbjuda böcker och andra medier på språken.

Finlandsinstitutets bibliotek – Suomen instituutin kirjasto

Finlandsinstitutets bibliotek är landets enda specialbibliotek inriktat på finländsk och sverigefinsk litteratur och omfattar cirka 20 000 medier.

Logotyp för judiska församlingen i Stockholm. En menora, ljusstake, i gult.

Biblioteket grundades år 1894 och ligger i Stockholm. Biblioteket har ett brett utbud av finskspråkig litteratur, e-böcker och strömmad film. Personalen har specialkunskap inom finsk och sverigefinsk litteratur.

Biblioteket erbjuder rådgivning, boktipslistor över nyutkommen litteratur och finskspråkiga bokpaket för läsecirklar, samt en tvåspråkig barnboksutställning.

Kontaktpersoner

Eeva Östberg, bibliotekschef

eeva.ostberg@finlandsinstitutet.se

08-545 212 08

Linda Åkerlund, barn- och ungdomsbibliotekarie

linda.akerlund@finlandsinstitutet.se

073-674 78 79

Finlandsbibliotekets webbplats Länk till annan webbplats.

Judiska biblioteket

Judiska biblioteket i Stockholm drivs av Judiska församlingen och är ett bibliotek inriktat på Judaica (judisk ceremoniell konst) och judisk kultur och historia.

Logotyp för judiska församlingen i Stockholm. En menora, ljusstake, i gult.

Judiska biblioteket är ett specialbibliotek för medier inom judiska ämnen. Bibliotekets samling innehåller cirka 25 000 titlar och en jiddischsamling på 3 200 volymer skön- och facklitteratur. Judiska biblioteket ligger i det judiska kultur- och utbildningshuset Bajit i Stockholm.

Judiska biblioteket stöttar bibliotek med bland annat information, boktips, kontakter och sakkunskap.

Kontaktperson

Elisabet Sannas, projektledare

judiska.biblioteket@jfst.se

Judiska bibliotekets webbplats Länk till annan webbplats.

Nordkalottbiblioteket – Pohjoiskalottikirjasto

Nordkalottbiblioteket är resursbibliotek för meänkieli och erbjuder inspiration, råd och tips om litteratur och andra medier.

Logotyp för Nordkalottens forskningscentrum.

Biblioteket ligger i Övertorneå med en unik samling av litteratur som rör Nordkalotten samt tornedalingar och meänkieli.

Resursbiblioteket för meänkieli vill inspirera folkbibliotek och andra som är intresserade av språket och kulturen till förvärv och lån. Målet är också att erbjuda vägar till ljud, bild och musik på språket.

Kontaktperson

Raisa Leussu, chef för biblioteks- och minoritetsspråksverksamhet

raisa.leussu@overtornea.se 

nkfc@overtornea.se

073-073 74 38

Nordkalottbiblioteket webbplats Länk till annan webbplats.

Biblioteken i Malmö

Biblioteken i Malmö är resursbibliotek för romani chib. Resursbiblioteket har ett nationellt ansvar för att stärka den romska minoritetens språk och litteratur samt att vara ett stöd för landets folkbibliotek i romska frågor.

Logotyp för Nordkalottens forskningscentrum.

Biblioteken i Malmö är samlingsnamnet på biblioteksorganisationen i Malmö, bestående av ett stadsbibliotek och tolv områdesbibliotek. Ett romskt folkbibliotek är också under uppbyggnad och kommer att vara lokaliserat inne i Malmö stadsbibliotek.

Kontakt

info.stadsbiblioteket@malmo.se

040–660 85 00 (växel)

Webbplats för resursbiblioteket för romani chib Länk till annan webbplats.


Samernas bibliotek – Sámij Girjjevuorkká – Sámiid girjerájus – Saemiej Gärjahgåetie

Samernas bibliotek erbjuder rådgivning till kommunala bibliotek i frågor om samiskt bestånd, inköp och programverksamhet.

Logotyp för Sametinget. En cirkel med färgerna blått, gult, grönt och rött.

Biblioteket ligger i den svenska delen av Sápmi och finns sedan 1993 i Jåhkåmåhkke/Jokkmokk. Det är ett specialbibliotek för litteratur på samiska språk, om samiska förhållanden och av samiska författare. I bibliotekslokalen Ája har även Ájtte, (Svenskt Fjäll- och samemuseum) sitt bibliotek och arkiv vilket gör de totala samlingarna omfattande.
Biblioteket erbjuder rådgivning, fjärrlån och bokdepositioner.

Kontaktperson

Hanna Karolina Schimmer, bibliotekskonsulent/girjjevuorkkákonsulännta

hanna.schimmer@sametinget.se

0980-681 90

Samernas biblioteks webbplats Länk till annan webbplats.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?