Aktuella biblioteksplaner

Enligt bibliotekslagen ska varje kommun och landsting eller region ha en gällande biblioteksplan. Här finns alla planer samlade. 

Nedan listas kommunernas och regionernas biblioteksplaner. Regionerna presenteras i länsnummerordning. Kommunerna presenteras i bokstavsordning under respektive län. Årtalen anger när planen antagits respektive när den upphör att gälla.

Nya biblioteksplaner

När en ny kommunal eller regional biblioteksplan har tagits fram vill vi gärna ta del av den. Mejla länken till den nya planen till biblioteksplaner@kb.se

Planen kommer då med på listan och räknas in i den årliga statistiken. Dessutom kan den vara med i undersökningar om biblioteksplanernas innehåll.

Antal planer

Vid sammanräkningen i december 2023 har 283 av landets kommuner en aktuell biblioteksplan. De flesta kommuner har en biblioteksplan som är skriven utifrån gällande lagstiftning och som är tidsmässigt aktuell.

Andel kommuner som har en aktuell biblioteksplan:

  • december 2023: 98 procent
  • december 2022: 98 procent
  • december 2021: 98 procent
  • december 2020: 97 procent
  • december 2019: 94 procent
  • december 2018: 94 procent
  • december 2017: 86 procent
  • december 2016: 66 procent
  • början av 2014: 35 procent

Det är endast en kommun som har en plan skriven innan nuvarande bibliotekslag började gälla 2014. 

Vad menar KB med en aktuell plan?

För att en plan ska räknas som aktuell krävs att den gäller för innevarande år eller har varit aktuell högst två år tillbaka i tiden. Orsaken till detta är att det i genomsnitt tar cirka två år att producera en ny kommunal biblioteksplan. Under tiden är det vanligt att liggande plan tillfälligt förlängs.

Vad står i planerna i förhållande till lagen?

Saknas er senaste biblioteksplan i listan?

Mejla en länk till den publicerade planen till biblioteksplaner@kb.se

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?