Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Årsredovisningar

Varje år lämnar Kungliga biblioteket en årsredovisning till regeringen. I den kan du läsa vad vi har gjort under det gångna året.

I årsredovisningen sammanställer vi året som gått, hur vi har använt våra pengar och hur vi har genomfört regeringens uppdrag. Den är också ett underlag för regeringen när de ska ta fram och föreslå KB:s uppdrag och budget för kommande år.