fullskärmsbild

Utställningslån

Det händer att KB lånar ut material för utställningar till institutioner, såsom större museer eller andra nationalbibliotek.

Den institution som vill låna till en utställning måste kunna uppfylla våra allmänna villkor samt krav kring säkerhet och hantering. Låneavgift tillkommer.

Allmänna villkor

Innan ni går vidare med er låneansökan behöver ni ta del av Kungliga bibliotekets allmänna villkor för utställningslån:

När behöver KB få in ansökan?

Fullständig ansökan ska skickas till KB senast 12 månader innan utställningen öppnas.

Kontakta oss

Kontakta gärna KB:s låneregistrator på utstallningslan@kb.se för eventuella frågor innan ni skickar er ansökan!

Vad ska ansökan innehålla?

  • Utställningens titel
  • Utställningsperiod
  • Namn på låntagande institution och utställningsplats
  • Motivering till lånet och beskrivning av i vilket sammanhang de inlånade föremålen ska visas
  • Förteckning över de föremål som önskas lånas till utställningen med korrekt signum, inventarienummer eller annat identifikationsnummer
  • Ange vilka sidor/uppslag ni önskar visa
  • Kontaktuppgifter till er handläggare som administrerar lånet
  • Ifyllda och signerade dokument Standard- och säkerhetsrapport

Skicka ansökan

Skriftlig ansökan skickas som brev, ställd till:

Kungliga biblioteket
Att: Låneregistrator för utställningslån
Box 5039
102 41 Stockholm

Skicka även en digital kopia av ansökan till utstallningslan@kb.se.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?