Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Utställningslån

Det händer att KB lånar ut material för utställningar till institutioner, såsom större museer eller andra nationalbibliotek.

Den institution som vill låna till en utställning måste kunna uppfylla våra allmänna villkor samt krav kring säkerhet och hantering. Låneavgift tillkommer.

Allmänna vilkor

Innan ni går vidare med er låneansökan behöver ni ta del av Kungliga bibliotekets allmänna villkor för utställningslån:

När behöver KB få in ansökan?

Fullständig ansökan ska skickas till KB senast 12 månader innan utställningen öppnas.

Kontakta oss

Kontakta gärna KB:s låneregistrator på utstallningslan@kb.se för eventuella frågor innan ni skickar er ansökan!

Vad ska ansökan innehålla?

  • Utställningens titel
  • Utställningsperiod
  • Namn på låntagande institution och utställningsplats
  • Motivering till lånet och beskrivning av i vilket sammanhang de inlånade föremålen ska visas
  • Förteckning över de föremål som önskas lånas till utställningen med korrekt signum, inventarienummer eller annat identifikationsnummer
  • Ange vilka sidor/uppslag ni önskar visa
  • Kontaktuppgifter till er handläggare som administrerar lånet
  • Ifyllda och signerade dokument Standard- och säkerhetsrapport

Skicka ansökan

Skriftlig ansökan skickas som brev, ställd till:

Kungliga biblioteket
Att: Låneregistrator för utställningslån
Box 5039
102 41 Stockholm

Skicka även en digital kopia av ansökan till utstallningslan@kb.se.