Bläddra – e-böcker på nationella mino­ri­tets­språk

Bläddra är en app för mobil och surfplatta med e-böcker på jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Målet är att även erbjuda böcker på finska.

En surfplatta och en mobiltelefon mot blå bakgrund. På skärmarna syns böcker på meänkieli.

Bläddra är helt kostnadsfri för användaren och innehåller litteratur för vuxna, ungdomar och barn. E-böckerna går att nå överallt i landet och är tillgängliga offline. Det krävs inget konto eller inloggning för att ta del av litteraturen.

I appen finns just nu böcker på följande språk:

 • Jiddisch
 • Meänkieli
 • Romani chib
  Arli, kale, kelderash, lovari och svensk romani
 • Samiska
  Lulesamiska, nordsamiska, pitesamiska, sydsamiska och umesamiska

Bläddra utvecklas ständigt och fylls löpande på med ny litteratur.

Ladda ner appen

Filmer om Bläddra

Filmerna nedan vänder sig framför allt till dig som arbetar på folk- och skolbibliotek, är modersmålslärare eller intresserad av att använda appen på egen hand. Filmerna finns också på KB Play Länk till annan webbplats..

Under den första introduktionsfilmen hittar du kortare klipp från specifika delar av introduktionen, om det är någon särskild del du är mer nyfiken på.

Lär dig mer om Bläddra – en läsapp för Sveriges nationella minoritetsspråk

En introduktionsfilm till KB:s läsapp Bläddra. Vi demonstrerar hur man använder Bläddra och berättar om läsappen och hur du som förmedlare kan marknadsföra den till målgrupperna.

Se kortare klipp om Bläddra på KB Play:

Grafiskt material om Bläddra på många språk

Behöver du en bild att använda på din webbplats eller en affisch med information om Bläddra? Här kan du ladda ner grafiskt material med koppling till appen. Det finns material både på svenska och på språken som finns i appen.

Exempel ur det grafiska materialet

Texten "Bläddra" och en stor orange, gul och rosa bubbla med några mindre blå bubblor ovanpå.

Bläddras logotyp mot grå bakgrund

Tre skärmvyer från Bläddra i mobiltelefon, i bredd mot blå bakgrund. Vyerna visar en lista på valbara böcker, aktuell bok och språkväljare.

Bild på mobil med tre vyer från Bläddra

Bildkollage av tre affischer med information om Bläddra – en blå, en rosa, en grön – och symboler från App store och Google Play.

Bildkollage av tre affischer med information om Bläddra. Språk från vänster: romani chib/kale, meänkieli, sydsamiska.

Från projekt till samverkan

Enligt bibliotekslagen ska det svenska biblioteksväsendet erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken. Bläddra är en resurs för den som vill läsa böcker på sitt språk, men också ett stöd i folk- och skolbibliotekens läsfrämjande arbete.

Utvecklingen av appen började 2019 och är numera en del i KB:s uppdrag för de nationella minoriteternas bibliotek Länk till annan webbplats..

Pilotprojekt med fokus på två språk

Bläddra utvecklades i ett projekt under åren 2019–2021, där fokus till en början var e-böcker på romani chib och samiska. Alla viktiga vägval i projektet förankrades i en referensgrupp. I den ingick representanter från samtliga fem nationella minoritetsspråk, regional biblioteksverksamhet och myndigheter som arbetar med språken.

Under 2022 lades meänkieli till som språk i Bläddra och 2023 tillkom e-böcker på jiddisch. Vårt mål är att även erbjuda böcker på finska. För varje språk som läggs till hålls dialoger med språkföreträdare om behov och urval av litteratur.

Digital utgivning

Den svenska utgivningen av litteratur på de nationella minoritetsspråken är mycket begränsad. Dessutom fanns det vid projektstarten nästan ingen digital utgivning alls. Därför har KB stöttat förlagen med att producera ett urval av sina böcker som epub-filer.

I Bläddra finns det 2023 ett femtio- eller sextiotal titlar vardera på meänkieli, romani chib och samiska. Titlarna på jiddisch är färre, vilket beror på tillgång.

Många av titlarna görs för första gången tillgängliga som e-böcker i Bläddra. Ambitionen är att successivt lägga till fler böcker.

Har du frågor eller synpunkter?

Här nedan finns svaren på några av de vanligaste frågorna om Bläddra. Om du undrar något mer är du alltid välkommen att kontakta oss.

Kontakt

E-post: info@kb.se

Prenumerera

Prenumerera på nyheter om appen (välj "Nationella minoriteter")!

Alla nyheter om appen finns också samlade på sidan Nationella minoriteters bibliotek.

 • När du lånat en bok kan du läsa den offline i fyra veckor. Sedan tas nerladdningen bort. Du kan enkelt låna om genom att välja att ladda ner boken igen, och det går att låna om boken ett obegränsat antal gånger. Du ser när lånen går ut på boksidan och under ”Mina böcker”.

 • Om du hade Bläddra installerad innan jiddisch lanserades så börja med att uppdatera appen. Om det inte fungerar kan du behöva installera om appen. Avinstallera Bläddra och ladda sedan ner den på nytt.

 • När Bläddra utvecklades under åren 2019–2021 behövde KB av resursskäl begränsa antalet språk till två. I samband med att projektet startade pågick insatser för romani chib och samiska vid andra myndigheter. Genom appen kunde KB stärka de redan pågående insatserna. Dessutom var det viktigt att välja språk där det finns flera varieteter för att säkerställa att läsappen kan hantera den funktionaliteten.

  I augusti 2022 lades meänkieli till som tredje språk. Språket valdes för att det finns ett tydligt språkområde i Sverige som dessutom överlappar det samiska språkområdet. Flera läs- och språkfrämjande aktiviteter sker därför parallellt/gemensamt med aktiviteter för samiska.

  Jiddisch var prioriterat efter meänkieli eftersom bristen på litteratur på jiddisch är större än bristen på tillgång till finsk litteratur. Både folkbiblioteken och Finlandsinstitutets bibliotek erbjuder digitala tjänster med e-böcker på finska. Någon motsvarighet för jiddisch finns inte.

  KB har inte gjort någon rangordning mellan språken, utan valet har gjorts för att det stödjer andra insatser och ger dem mer kraft.

  KB arbetar vidare med finska, men kan i nuläget inte säga när språket kommer att finnas i appen.

 • KB arbetar vidare med finska, men kan i nuläget inte säga när språket kommer att finnas i appen.

 • Vi har valt att följa det urval som vanligtvis görs av regeringen och andra officiella aktörer och där det dessutom finns böcker utgivna i Sverige att tillgängliggöra. Framtida behov får styra eventuella tillägg av varieteter.

 • KB har tagit fram en litteraturpolicy tillsammans med projektets referensgrupp. Samtidigt har vi kartlagt den svenska utgivningen av böcker på jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Vi lägger till böcker i Bläddra med stöd av litteraturpolicyn samt efter önskemål från representanter för respektive språk.

  Vi har försökt att få en så jämn fördelning mellan språk och varieteter som möjligt. Men utgivningen är ojämn och det kan finnas tekniska, rättighetsmässiga eller ekonomiska hinder för att tillgängliggöra vissa titlar. Därför varierar antalet mellan de olika språken och varieteterna.

  Litteraturpolicy för Bläddra (pdf) Pdf, 907.9 kB.

 • Är boken äldre än tio år? Då går den troligtvis inte att producera som e-bok. Annars kan du mejla ditt förslag till info@kb.se så får vi undersöka om det är möjligt.

  Vi har en litteraturpolicy som avgör vilken sorts böcker som ingår i Bläddra. Det kan också finnas tekniska, rättighetsmässiga eller ekonomiska hinder för att tillgängliggöra vissa titlar.

  Litteraturpolicy för Bläddra (pdf) Pdf, 907.9 kB.

 • Om du är författare, kontakta ditt förlag. Om du företräder ett förlag, kontakta KB på info@kb.se.

  KB tecknar licensavtal med förlag om att tillgängliggöra deras e-böcker i epub3.2-format i Bläddra. Vi har en litteraturpolicy som avgör vilken sorts böcker som ingår i Bläddra. Det kan också finnas tekniska, rättighetsmässiga eller ekonomiska hinder för att tillgängliggöra vissa titlar.

 • Appen saknar i nuläget funktionalitet för ljudböcker. Vi hoppas på att kunna utveckla detta framöver, men vi prioriterar att först lägga till e-böcker på resterande nationella minoritetsspråk.

 • Alla mobiler och surfplattor som har operativsystemen Android 5.0 eller IOS 13 och uppåt.

 • För att appen ska läsa in eventuella nya böcker kan du göra på två olika sätt:

  1. Tryck på "Hitta bok" i Bläddra. Svep neråt med fingret på sidan tills du ser en laddningsikon högst upp. När den försvinner är appen uppdaterad med det senaste innehållet.
  2. Stäng appen och öppna upp den igen.
 • Det går! Istället för att svepa med fingret så "tappar" du på skärmen när du vill bläddra.

 • Läs gärna vår instruktion om Bläddra Länk till annan webbplats., som går igenom funktionerna steg för steg. Om du vill ha mer hjälp, kontakta oss på info@kb.se.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?