Aktu­ellt från Libris decem­ber 2022

Årets sista nytt från Libris: mycket har hänt och mycket planeras för det kommande året!

Kungliga bibliotek i vinterskrud.

Foto: KB

Librisdagen 2022

11 november hölls Librisdagen för 399 Librisintresserade medarbetare från olika typer av bibliotek. På plats i Stockholm samlades 216 deltagare och 183 deltagare följde Librisdagen digitalt från olika håll i landet. Förutom att informera och inspirera kring Librissystemen firades också att Libris nu fyllt 50 år.

Programmet för dagen hittar du här. Pdf, 21.2 kB.

Ta del av de inspelade programpunkterna via KB:s Youtube-kanal, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där finns de tillgängliga till 31 januari 2023.

Presentationer från konferensen:

Är du nyfiken på hur Libris utvecklats de 50 första åren?

Titta på tidslinjen Pdf, 373.7 kB. för att lära dig mer.

Dewey 10 år i Sverige

Den 10 november firades att det var tio år sedan Dewey Decimal Classification (DDC) översattes till svenska och började användas av många svenska bibliotek. Konferensen Dewey 10 år i Sverige tog upp varför vi bytte klassifikationssystem, hur det blev och vad ett antal bibliotek har gjort. Det var också dags att fundera över DDK (Dewey decimalklassifikation): varför ska vi egentligen klassificera och hur kan vi använda DDK?

Presentationer från konferensen Länk till annan webbplats. finns i Metadatabyrån. Där finns också en sida för "Fördelar med klassifikation" Länk till annan webbplats..

Libris release 1.28

Libris release 1.28 produktionssattes den 7–8 december 2022. I och med denna release kommer nertiden under releaser framöver minskas till en timme. Se fullständig versionsinformation Länk till annan webbplats..

Testperiod för automatiserad romanisering av andra teckenuppsättningar

Strax efter Libris Release 1.28 kommer en ny funktion för automatiserad romanisering av andra teckenuppsättningar att släppas för test i Libris katalogiseringsverktygs QA-miljö. Testningen kommer att pågå under Q1 2023 för att sedan produktionssättas i nästa Libris 1.29 release.

Mer information om den nya funktionen som ska testas och vilka ändringar den innebär för Libris-data kommer att publiceras inom kort.

Nästa Libris release

Libris version 1.29 är preliminärt planerad att produktionssättas torsdag den 15 mars. Releasen är planerad att bland annat innehålla produktionssättningen av arbetsflöde för automatiserad romanisering av andra teckenuppsättningar.

Libris Roadmap

Genom Libris Roadmap kan du ta del av KB:s planer för vidareutveckling av Libris. Observera dock att planerade aktiviteter och tidsangivelser är preliminära och kan ändras allteftersom förutsättningarna och prioriteringarna kring Libris ändras. Libris Roadmap uppdateras en gång i månaden.

Förstudie kring Libristjänster

En förstudie kring Libris webbsök, Libris fjärrlån, Libris låntagarbeställningar, Libris Uppsök, Swepub sök och Biblioteksdatabasen startar i december 2022. Syftet med förstudien är att ta fram ett underlag för vidare beslut om framtida utveckling eller avveckling av ovan nämnda tjänster. Förstudien ska också ta fram förslag på slutanvändartjänster samt förslag på samlad infrastruktur.

Projektet arbetar brett med deltagare från samtliga enheter på KB som arbetar med de berörda tjänsterna. Externa användare och intressenter skall inkluderas i förstudien.

Libris Utvecklingsråd

Den 16 november hade Libris Utvecklingsråd sitt första möte efter en tids uppehåll. Här diskuterades främst Utvecklingsrådets framtid och delegaterna kunde ge sina synpunkter på rådets funktion och syfte. Läs anteckningar Pdf, 142.5 kB..

Från och med 2023 så tar KB ett omtag kring Utvecklingsrådet och kallar till nya nomineringsrundor via SUHF (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund), SKR (Sveriges kommuner och regioner) och MTM (Myndigheten för tillgängliga medier). Under nästa år kommer ett nyskapat Utvecklingsråd ta form och träffas regelbundet.

Tanken med Utvecklingsrådet är att det ska vara ett forum för KB att kommunicera och diskutera Librissamarbetet med representanter för Libriskollektivet.

Metadatabyrån

Arbetet med att förnya Metadatabyrån fortsätter. Under oktober till november genomfördes intervjuer med användare och andra intressenter. De synpunkter och önskemål som kom fram handlade bland annat om terminologi, tydligare texter, fler exempel, sökmöjligheter och möjligheten att spara favoriter. När utvecklingsarbetet kan starta är ännu inte beslutat. Tack till alla som ställde upp på intervju!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Metadatabyråns nyhetsflöde Länk till annan webbplats. och kontakta gärna Metadatabyrån för synpunkter och förslag.

Libris användargrupp katalogisering

Libris användargrupp katalogisering är en referensgrupp för metadatafrågor som rör Libris. Medlemmar och minnesanteckningar från möten i gruppen kan du hitta i Metadatabyrån Länk till annan webbplats.. Gruppens medlemmar har mandat för två år med möjlighet till förlängning med en period. Inför 2023 behöver tre nya medlemmar rekryteras. Mer information och möjlighet att göra en intresseanmälan kommer i början av december via MARC21-listan (en e-postlista för meddelanden som rör katalogisering i Libris).

Digital frågestund om katalogisering i Libris

Den 29 november hölls en digital frågestund om katalogisering i Libris. Ca 100 personer deltog. Den här gången besvarade en panel från KB de frågor som deltagarna hade skickat in inför det första tillfället den 19 september och som då inte hade hunnit få svar. Besvarade frågor finns publicerade i Metadatabyrån Länk till annan webbplats..

Ämnesord

Tesaurusen Queerlit är en externt publicerad tesaurus som går att använda vid ämnesordsindexering i Libris. Nu finns ett gränssnitt tillgängligt via projektets egna sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där det enkelt går att få en överblick över tesaurusens omfattning och relationer.


God Jul och Gott Nytt År!


Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig!