• Startsida
  • Nytt från KB
  • På väg mot rege­ring­ens målbild – allt­ fler artik­lar öppet till­gäng­li­ga

På väg mot rege­ring­ens målbild – allt­ fler artik­lar öppet till­gäng­li­ga

57 procent av de vetenskapliga artiklar som publicerats vid svenska lärosäten och andra forskande organisationer i Sverige under 2020 var omedelbart öppet tillgängliga.

57 procent är en betydande ökning från 2019 då motsvarande siffra var 45 procent. Det är dock en bit kvar för att nå upp till regeringens mål Länk till annan webbplats. om att "vetenskapliga publikationer, som är ett resultat av forskning som finansieras med offentliga medel, ska vara omedelbart öppet tillgängliga med verkan från 2021".

Via Bibsamkonsortiet tecknas sedan några år tillbaka olika typer av läs- och publiceringsavtal med de vetenskapliga förlagen för att påskynda transformationen. Avtalen kallas transformativa för att de ämnar att ställa om från att betala för tidskriftsprenumerationer till att betala för publicering.

Genom dessa avtal har andelen öppet tillgängliga artiklar i hybridtidskrifter ökat markant, de har nästan trefaldigas mellan 2017-2020, vilket lett till en allt större andel omedelbart öppet tillgängliga artiklar. I år redovisar KB också andelen öppen tillgång för olika forskningsämnesområden och för nästan alla lärosäten. Det är tydligt att öppet tillgängliga artiklar har ökat inom Samhällsvetenskap och Humaniora och konst tack vare de transformativa avtalen. Utvecklingen ser olika ut för de olika forskningsämnesområdena, inom de medicinska områdena är öppet tillgängliga tidskrifter betydligt vanligare än inom de andra.

KB fick i våras ett förtydligat samordningsuppdrag för öppen tillgång Länk till annan webbplats.. Den 4 oktober ska den första delredovisningen ske till Utbildningsdepartementet, och slutrapportering ska ske i mars 2022. KB avser att arbeta vidare med rekommendationer kring hur regeringens målbild kan uppfyllas.

Statistik över öppet tillgänglig publicering.