Frågestund om mångspråkskatalogisering i Libris

Måndagen den 20 maj kl. 13:00–14.30 ordnar KB en digital frågestund om mångspråkskatalogisering i Libris.

Det här är ett tillfälle som riktar sig till dig som katalogiserar i Libris på andra språk än svenska, engelska, tyska och franska.

I samband med att du anmäler dig kan du skicka in frågor som du vill ha svar på. Vi kommer att besvara inkomna frågor under frågestunden och förbehåller oss rätten att välja och redigera frågorna. Under själva frågestunden finns möjlighet att ställa följdfrågor. Om tid finns så kan vi även besvara frågor som uppkommer under mötet.

Frågestunden arrangeras av Kungliga biblioteket och Mångspråkiga lånecentralen på Stockholms stadsbibliotek.

Varmt välkommen!

Tid: Måndag 20 maj kl. 13.00–14.30

Plats: Digitalt via Zoom

Sista dag för anmälan och frågor: Fredag 26 april 2024