fullskärmsbild

Erbju­dan­de om Svens­ka dags­tidningar

Nu finns möjlighet för svenska bibliotek att ta del av digitaliserade och sökbara dagstidningar från 1645 till idag med söktjänsten Svenska dagstidningar.

Erbjudande

Alla intresserade folkbibliotek, universitets- och högskolebibliotek samt Riksarkivet har möjlighet att ansluta sig till tjänsten Svenska dagstidningar.

Förnyelse

Inför varje nytt år kan ert bibliotek ta förnyad ställning till deltagandet och antalet terminaler som ni vill använda.

Prismodell

Licenskostnad för 2020 är 2500 kronor per ansluten terminal och påbörjad månad. Denna ersättning går till Bonus Copyright Access.

Om Svenska dagstidningar

I tjänsten finns tidningar från 1645 fram tills 2019. Ett tiotal svenska dagstidningar är fullständigt digitaliserade och utöver det finns ytterligare cirka 700 tidningstitlar som i olika grad digitaliserats av KB. Totalt innebär det 15 miljoner sidor.

Nya nummer läggs till löpande och det tar mellan två och fyra månader innan de finns i tjänsten.

Gå till söktjänsten Svenska dagstidningar.

Avtalsvillkor för tjänsten i korthet

  • Det är möjligt att skriva ut material.
  • Det är möjligt att kopiera material genom att mejla det till sig själv.
  • Dator/datorer för ändamålet behöver det anslutna organisationen själv tillhandahålla.
  • Tjänsten kräver publikt IP-nummer. NAT-adress godkänns inte, såvida inte biblioteket kan säkerställa att endast den för ändamålet tänkta terminalen får åtkomst till tjänsten.

Tekniska rekommendationer

Tidningstjänsten är webbaserad och i dagsläget optimerad för Chrome.

Anslutning

KB ansluter intresserade organisationer löpande efter att avtal ingåtts och anslutningsplan gjorts.

Användningsstatistik

Statistik över användningen kommer att redovisas.

Kontakt

För mer information och intresseanmälan:

svenska.dagstidningar@kb.se

Behöver du support?

Till supportforumlänk till annan webbplats

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?