fullskärmsbild

Erbjudande om Svenska dagstidningar

Nu finns möjlighet för fler att ta del av söktjänsten Svenska dagstidningar. Förutom universitets- och högskolebiblioteken riktar sig erbjudandet även till Sveriges folkbibliotek.

Erbjudande

Alla intresserade folkbibliotek, universitets- och högskolebibliotek samt Riksarkivet har möjlighet att ansluta sig till tjänsten Svenska dagstidningar.

Avtalsperiod

Tjänsten är tillgänglig från januari 2019. År 2020 ämnar KB permanenta tjänsten och fortsätta ansluta de organisationer som är intresserade och som omfattas av erbjudandet.

Förnyelse

Inför varje nytt år kan ert bibliotek ta förnyad ställning till deltagandet och antalet terminaler som ni vill använda.

Prismodell

Licenskostnad för 2019 är 2425 kronor per ansluten terminal och påbörjad månad. Denna ersättning går till Bonus Copyright Access. Faktura skickas ut i I slutet av 2019.

Ett nytt avtal kommer att förhandlas med Bonus Copyright Access inför 2020 vilket kan medföra ändrade kostnader. KB kan även komma att ta ut en administrativ avgift när tjänsten permanentas.

Om Svenska dagstidningar

I tjänsten finns tidningar från 1645 fram tills 2019. Ett tiotal svenska dagstidningar är fullständigt digitaliserade och utöver det finns ytterligare cirka 700 tidningstitlar som i olika grad digitaliserats av KB. Totalt innebär det 15 miljoner sidor.

Nya nummer läggs till löpande och det tar mellan två och fyra månader innan de finns i tjänsten.

Gå till söktjänsten Svenska dagstidningar.

Avtalsvillkor för tjänsten i korthet

  • Det är möjligt att skriva ut material.
  • Det är möjligt att kopiera material genom att mejla det till sig själv.
  • Det är inte möjligt att fjärrlåna.
  • Dator/datorer för ändamålet behöver det anslutna organisationen själv tillhandahålla.
  • Datorn/datorerna måste vara av s.k. kioskmodell d.v.s. utan möjlighet att spara ner på USB, hårddisk eller molntjänst.
  • Tjänsten kräver publikt IP-nummer. NAT-adress godkänns inte, såvida inte biblioteket kan säkerställa att endast den för ändamålet tänkta terminalen får åtkomst till tjänsten.

Tekniska rekommendationer

Tidningstjänsten är webbaserad och i dagsläget optimerad för Chrome.

Anslutning

KB kommer under införandeprojektet att ansluta intresserade organisationer löpande efter att avtal ingåtts och anslutningsplan gjorts.

Användningsstatistik

Statistik över användningen kommer att redovisas.

Kontakt

För mer information och intresseanmälan:

svenska.dagstidningar@kb.se

Behöver du support?

Till supportforumlänk till annan webbplats

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?