När KB stod i lågor

Klockan två på eftermiddagen den 7 maj 1697 bryter en förödande brand ut på det kungliga slottet Tre kronor. 321 år senare kan vi fortfarande se spår efter lågorna i KB:s samlingar.

Dramatisk bild som visar hur kungafamiljen flyr undan branden. Trägravyr efter Höckerts målning från 1860-talet.

Kungafamiljen flyr branden. Trägravyr efter J. F. Höckerts 1800-talsmålning. Signum: KoB Sv. HP C XI A. 43

Branden bryter ut på vinden ovanför rikssalen i det över 400 år gamla slottet. Den sprider sig snabbt i det torra trävirket under koppartaken. Tjänstefolket överraskas i sina sysslor och en febril aktivitet tar vid för att rädda det som räddas kan.

Den kungliga familjen förs i säkerhet nere i det kungliga stallet på Helgeandsholmen. Med dem följer liket efter den en månad tidigare avlidne kungen Karl XI, som bärs ut i en kista på ett dussin officerares skuldror. 

Ett dygn senare är större delen av Tre kronors äldre partier förstörda, inklusive det kungliga biblioteket...

Ett dygn senare är större delen av Tre kronors äldre partier förstörda inklusive det kungliga biblioteket, som har varit inrymt i det nordöstra tornrummet med angränsande salar. Större delen av Sveriges gamla riksarkiv har också gått upp i rök. De materiella skadorna är omfattande men inga dödsoffer nämns i de officiella källorna.

Kungafamiljen, med en snart femtonårig Karl XII i spetsen, flyttas snart till Wrangelska palatset på Riddarholmen. Där huserar de i över 50 år tills det nya slottet, som uppförs på samma plats som Tre kronor, står klart för inflyttning 1754. Slottet uppförs av Nikodemus Tessin d.y. som får fria händer att förverkliga sin vision av ett modernt slott, vilket står kvar än idag.

Samtida tysk gravyr. Signum. KoB Sv. HP CXI A. 41/1

Samtida skildringar av branden

Slottsbranden avbildades i flera samtida gravyrer, som finns i KB:s bildsamling. Frågan är dock hur tillförlitliga de är?

Bilderna är till stora delar baserade på en över 100 år äldre stockholmsvy ur Braun & Hogenbergs 1500-talsverk Civitates orbis terrarum Länk till annan webbplats. och ger därför en felaktig bild av Stockholm 1697.

Här ser du två av gravyrerna, båda utgivna i Tyskland.  Den nedre publicerades i samband med fredskonferensen i Rijswijk 1697. Den förekommer på samma ark som två andra bilder av händelser som inträffade i Europa under samma år.

Samtida tysk gravyr som skildrar branden. 

Samtida tysk gravyr. Signum: KoB Sv. HP C XI B. 60

Kungliga biblioteket i lågor

Slottsbranden fick förödande konsekvenser för det kungliga bibliotekets samlingar. Av 24 500 böcker och 1 400 handskrifter kunde endast 6 000 böcker och 300 handskrifter räddas. Böckerna bars hastigt ut via kanslitrappan eller kastades ner från fönstren på fjärde våningen.

Några dagar efter branden flyttades samlingarna till en hyrd vindsvåning i greve Axel Lillies hus, på tomten där Operan numera ligger. Där magasinerades samlingarna till 1714, då de flyttades till hyrda rum i det Bondeska palatset. 1730 flyttades samlingarna till Per Brahes hus på Helgeandsholmen, där de blev kvar ända till 1768 då de flyttades in i det nya slottet. Hundra år senare stod det nybyggda biblioteket klart i Humlegården och här finns de sedan dess.

Av 24 500 böcker och 1 400 handskrifter kunde endast 6 000 böcker och 300 handskrifter räddas.

Spår efter branden i KB:s samlingar

Enligt en seglivad skröna (?) ska KB:s största och mest kända handskrift Codex Gigas Länk till annan webbplats. ha kastats ut genom ett fönster och dödat en man som fick den över sig. Det finns dock inga kända uppgifter som bekräftar detta, och den 76 kilo tunga handskriften visar inga spår efter en sådan omild behandling.

Andra böcker blev däremot skadade av fallet från hög höjd. Många av dessa bands senare om, vi ser därför inte många böcker med fallskador i samlingarna. Vi har däremot flera brandskadade böcker och handskrifter, här ser du ett par exempel. 

Bränd frampärm med Karl XI:s förgyllda stämpel. Signum: KoB AF 3: 1

Fysiska spår efter branden

Denna brandskadade atlas (KoB AF 3:1) har tillhört Karl XI, något som framgår av den förgyllda pärmstämpeln.

Sotrester på atlas som tillhört Karl XI. Foto: Greger Bergvall, KB

Sotrester på KoB AF 3: 1

Siebenhirters tidebok (signum HS A.225) försvann i kalabaliken som uppstod i samband med branden, som den bär tydliga spår efter. Enligt en anteckning på främre pärmens insida återköptes den till Kungliga biblioteket 1825 från en guldsmed i Stockholm. Du kan se fler bilder av handskriften här. Länk till annan webbplats.

Brandskada på Siebenhirters tidebok. Foto: KB, Istvan Borbás

Brandskada på Siebenhirters tidebok (HS A. 225). Foto: KB, Istvan Borbás

Det händer fortfarande att familjer kontaktar oss om böcker som enligt traditionen sägs ha kommit från slottsbranden. Har du kanske en sådan bok som gått vidare i din släkt? I så fall vill vi gärna ha tillbaka den, läs mer om hur du kan bidra till våra samlingar här.