Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Tillsatta tjänster

Här hittar du tillsatta tjänster på Kungliga biblioteket.

Överklagan

En tillsättning kan överklagas inom tre veckor från och med det datum som anställningen publicerats här. Överklagan skickas som e-post till kb@kb.se eller via brev till Kungliga biblioteket, Box 5039, 102 41 Stockholm.

Det är viktigt att det framgår vilket beslut som överklagas. Därför ska beslutets diarienummer också anges. Det ska även framgå vilken ändring av beslutet du vill ha och skälen till detta. Överklagan vidarebefordras sedan till Statens överklagandenämnd för prövning.

6 december 2018
Dnr KB 2018-688
22 november 2018
Dnr KB 2.1.1-2018-817
Framåt Bakåt