Letar du efter material i KB:s samlingar?
Gå till våra söktjänster

Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

fullskärmsbild

Tillsatta tjänster

Här hittar du tillsatta tjänster på Kungliga biblioteket.

Överklagan

En tillsättning kan överklagas inom tre veckor från och med det datum som anställningen publicerats här. Överklagan skickas som e-post till kb@kb.se eller via brev till Kungliga biblioteket, Box 5039, 102 41 Stockholm.

Det är viktigt att det framgår vilket beslut som överklagas. Därför ska beslutets diarienummer också anges. Det ska även framgå vilken ändring av beslutet du vill ha och skälen till detta. Överklagan vidarebefordras sedan till Statens överklagandenämnd för prövning.

9 augusti 2018
Dnr 2.3-2018-246
Framåt Bakåt