Fyra personer med datorer och papper är samlade vid en spiraltrappa och verkar inbegripna i ett samtal.

Arbeta på KB

KB är en kreativ och dynamisk arbetsplats, i navet av Sveriges kultur- och utbildningssektor. Här har du möjlighet att bidra till både forskning och demokratisk samhällsutveckling.

På KB arbetar cirka 350 personer med att samla in, bevara, beskriva och tillgängliggöra både fysiska och digitala medier. Hos oss finns allt från bibliotekarier och informationsspecialister till jurister och UX-designers. Det finns även experter inom olika områden som konservering, statistik, programmering, digitalisering och ljudteknik.

Förmåner och villkor som anställd på KB

Du kan känna dig trygg med KB som arbetsgivare. Vi har förstås kollektivavtal och erbjuder även andra förmåner för att medarbetarna ska trivas och må bra.

  • På KB finns det finns stora möjligheter till utveckling, både personligt och professionellt. Här kan du bredda din yrkesroll inom flera fält eller fördjupa kunskaperna inom just ditt specialområde. Genom samarbeten över enhetsgränserna kan du både utvecklas själv och bidra till det gemensamma lärandet. Vi vill även att våra medarbetare ska utvecklas i samspel med omvärlden och erbjuder därför chansen att delta i olika nationella och internationella nätverk och konferenser.

    Förutom årlig utvecklingsplanering får du självklart kontinuerlig återkoppling av din närmaste chef. Du ges också möjlighet till reflektion, diskussion och gemensam planering inför kommande verksamhetsår.

  • Med hjälp av flexibel arbetstid kan du planera din arbetstid på ett sätt som skapar en bra balans mellan arbete och fritid. Du kan flexa i anslutning till arbetsdagens början, kring din lunch samt vid arbetsdagens slut.

  • På KB styrs antalet semesterdagar av din ålder. Upp till 31 år har du 28 semesterdagar. Är du över 31 år har du 31 semesterdagar och om du fyllt 40 har du 35 dagar.

  • Vi erbjuder en timmes friskvård per anställd och vecka. Dessutom kan du varje år ta ut ett skattefritt friskvårdsbidrag att lägga på träning. Vi anordnar även aktiviteter och föreläsningar på temat hälsa och friskvård.

  • Du får ersättning för kostnader för läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet. Du får även gå till läkare och företagshälsovård på betald arbetstid om så behövs, men besöken ska i första hand förläggas utanför arbetstid. Vi ersätter också delar av ditt utlägg för patientavgiften vid läkarbesök och sjukgymnastik (fysioterapi), psykologbesök och vid sjukhusvård.

  • Vi erbjuder ytterligare två föräldraledighetsperioder utöver de tre lagstadgade. Du har även möjlighet att förkorta din arbetstid till dess barnet har fyllt 12 år. 

  • Som anställd på KB omfattas du av tjänstepension som inkluderar tjänste-, efterlevande-, och sjukpension. Det betyder att vi sätter av en viss procent av din lön för tjänstepension som är utöver din allmänna pension.

  • Om en arbetsskada skulle inträffa har du en arbetsskadeförsäkring som ger dig ersättning för visst inkomstbortfall. Du omfattas även av en tjänstegrupplivförsäkring som ger ekonomiskt skydd till efterlevande.

Med hjälp av bandrobotar som denna kan vi lagra stora mängder data.

Klassiskt möter modernt

KB som arbetsplats präglas av både det klassiska och moderna. Från bevarandet av flera hundra år gammalt material, till dagens digitala era där vi även samlar in och bevarar ljud, bild och text i digital form. Tanken är att inte bara vi, utan även kommande generationer ska kunna ta del av Sveriges kulturskatt. Stort fokus ligger därför på att utveckla moderna tjänster som ska fungera både i dag och i framtiden.

Navet i bibliotekssverige

Som nationalbibliotek har vi även i uppdrag att främja samverkan och utveckling inom hela det allmänna biblioteksväsendet. Det handlar om allt från att samla in statistik till att arbeta för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Anställningar
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?