• Startsida
  • Nytt från KB
  • Nya publi­ce­rings­av­tal med Coper­nicus, eLife och JMIR för sats­ning på öppen till­gång

Nya publi­ce­rings­av­tal med Coper­nicus, eLife och JMIR för sats­ning på öppen till­gång

Forskare vid samtliga av Bibsamkonsortiets deltagande organisationer kan nu publicera i eLife samt i tidskrifter från förlagen Copernicus och JMIR Publications utan avgift för vare sig författare eller lärosäte.

Som ett resultat av forskningsfinansiärernas inriktningsbeslut om att gemensamt finansiera publicering hos förlag som endast ger ut öppet tillgängliga tidskrifter har tre nya Bibsamavtal tecknats med Copernicus, eLife och JMIR Publications. Publiceringsavtalen innebär att alla forskare kopplade till någon av Bibsamkonsortiets deltagande organisationer kan publicera i förlagens tidskrifter, oavsett artikeltyp och utan avgifter varken för författare eller organisation.

Utgifterna för avtalen täcks tillsammans av Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova. Sedan tidigare finns liknande publiceringsavtal på plats med Frontiers, MJS Publishing och PLOS.

Om avtalet med Copernicus

Copernicus är ett icke-vinstdrivande förlag som grundades 1994. Förlagets närmare 50 tidskrifter täcker ämnena geovetenskap, miljövetenskap, teknik och livsvetenskaperna.

Avtalet med Copernicus löper på två år (2024-2025) och omfattar publicering i de av förlagets tidskrifter som annars tar ut en publiceringsavgift. Den totala kostnaden baseras på tidigare publicering och uppskattningsvis kommer forskare vid Bibsamkonsortiets deltagande organisationer att publicera cirka 75 artiklar under 2024.

Läs mer om Copernicus på förlagets webbplats Länk till annan webbplats.

Om avtalet med eLife

eLife grundades 2012 och är en icke-vinstdrivande vetenskaplig tidskrift som publicerar forskning inom medicin och livsvetenskaperna.

Avtalet med eLife trädde ikraft den 1 april 2024 och löper året ut. Det innebär att artiklar som eLife valt ut för sakkunniggranskning efter 1 april, och som har en korresponderande författare från någon av Bibsamkonsortiets deltagande organisationer, omfattas av avtalet.

Publiceringskostnaderna förskottsbetalas kvartalsvis och baseras på förväntat antal artiklar under kommande kvartal. Uppskattningsvis kommer cirka 20 artiklar att publiceras inom avtalsperioden.

Läs mer om eLife på tidskriftens webbplats Länk till annan webbplats.

Om avtalet med JMIR Publications

JMIR står för "Journal of Medical Internet Research" och är namnet på den första tidskriften som började ges ut 1999. Förlaget heter numera JMIR Publications och ger ut 35 tidskrifter inom ämnen som e-hälsa, telemedicin och medicinsk informatik.

Avtalet med JMIR Publications trädde ikraft den 1 juni 2024 och löper till och med 31 december 2025. En rabatterad förskottsbetalning, baserad på tidigare publicering, täcker all publicering i de av förlagets tidskrifter som annars tar ut en publiceringsavgift. Uppskattningsvis kommer forskare vid Bibsamkonsortiets deltagande organisationer att publicera närmare 100 artiklar under avtalsperioden.

Läs mer om JMIR Publications på förlagets webbplats Länk till annan webbplats.

Om Bibsamkonsortiet

KB förhandlar avtal med förlag rörande elektroniska informationsresurser och vetenskaplig publicering å Bibsamkonsortiet vägnar. Deltagande organisationer i konsortiet är universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut. År 2023 var omsättningen ca 600 miljoner kronor.

Läs mer om Bibsamkonsortiet

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..