Nya publiceringsavtal med Frontiers och PLOS för satsning på öppen tillgång

Forskare vid samtliga av Bibsamkonsortiets deltagande organisationer kommer att kunna publicera i alla tidskrifter från förlagen Frontiers och PLOS utan avgift, för vare sig författare eller lärosäte.

Som ett resultat av forskningsfinansiärernas inriktningsbeslut om att gemensamt finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter har två nya Bibsamavtal tecknats med förlagen Frontiers respektive PLOS. Publiceringsavtalen innebär att alla forskare kopplade till någon av Bibsamkonsortiets deltagande organisationer kommer att kunna publicera i förlagens samtliga tidskrifter, oavsett artikeltyp och utan avgifter varken för författare eller organisation.

Kostnaderna för avtalen, som båda träder ikraft den 1 januari 2024, täcks tillsammans av Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova. Tidigare under hösten slöts ett liknande publiceringsavtal med MJS Publishing och ytterligare något avtal med förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter förväntas färdigställas i början av nästa år.

Om avtalet med Frontiers

Frontiers grundades 2007 och ger ut tidskrifter inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap. För närvarande ger förlaget ut närmare 230 öppet tillgängliga tidskrifter.

Avtalet med Frontiers är ett ettårigt pilotavtal där en rabatterad förskottsbetalning, baserad på tidigare publicering, täcker all publicering i alla förlagets tidskrifter. Uppskattningsvis kommer forskare vid Bibsamkonsortiets deltagande organisationer att publicera mellan 850-900 artiklar inom avtalet.

Läs mer om Frontiers på förlagets webbplats Länk till annan webbplats.

Om avtalet med PLOS

PLOS (Public Library of Science) är ett icke vinstdrivande förlag som grundades 2001. Förlaget ger ut 15 öppet tillgängliga tidskrifter inom medicin och angränsande områden.

Avtalet med PLOS löper på två år (2024-2025) och den totala kostnaden baseras enbart på publiceringskostnader för de organisationer inom Bibsamkonsortiet som tidigare publicerat i förlagets tidskrifter. För övriga organisationer tillkommer ingen extra kostnad. Uppskattningsvis kommer forskare vid Bibsamkonsortiets deltagande organisationer att publicera cirka 255 artiklar årligen.

Läs mer om PLOS på förlagets webbplats Länk till annan webbplats.

Om Bibsamkonsortiet

KB förhandlar avtal med förlag rörande elektroniska informationsresurser och vetenskaplig publicering å Bibsamkonsortiet vägnar. Deltagande organisationer i konsortiet är universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut. År 2023 var omsättningen ca 600 miljoner kronor.

Läs mer om Bibsamkonsortiet

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..