Välkommen med på en utvecklingsresa!

Idag lanseras den första betaversionen av Libris nya söktjänst. Hjälp oss att testa tjänsten och lämna era synpunkter!

Den nya söktjänsten är i dagsläget inte färdigutvecklad och innehåller endast basfunktioner för sökning. Utvecklingen av tjänsten kommer att ske kontinuerligt och vi kommer att släppa förbättringar och fler funktioner allt eftersom, så som mer avancerad sökfunktionalitet, lånestatus, användarinställningar och referenshantering.

Eftersom den nya söktjänsten fortfarande saknar mycket funktionalitet och endast använder testdata så är den i dagsläget inte någon fullgod ersättning för Libris webbsök Länk till annan webbplats., men bekanta dig gärna med den nya tjänsten och testa funktionaliteter allteftersom den byggs på.

Utvecklingen av söktjänsten hanteras inte som ett projekt, utan som en utvecklingsinsats inom ramen för det löpande utvecklingsarbetet på KB. Detta betyder att KB:s prioriteringar av utvecklingsbehov påverkar planeringen och utvecklingstakten. Vi kan därför inte säga när arbetet kommer att vara klart.

Nyheter om utvecklingen kommer att kommuniceras löpande via Nytt från KB om Libris.

Era synpunkter är viktiga för oss!

Vi vill inkludera Librisbiblioteken i utvecklingen av den nya söktjänsten för Libris och ger därför tillgång till en första betaversion för att ni tidigt ska kunna testa tjänsten och komma med feedback. Först då vi kommit längre i utvecklingen kommer vi att visa upp tjänsten bredare även för slutanvändare.

Tjänsten baseras på behovsanalyser av olika användartyper, av vilka biblioteken är en. Mycket material har redan samlats in. 2023 publicerades bland annat en enkät på Libris webbsök som besvarades av cirka 1400 användare och de flesta svar kom från bibliotek. Vi kommer att fortsätta hämta in synpunkter under arbetets gång och personal på biblioteken kan redan nu lämna synpunkter på betaversionen genom detta formulär Länk till annan webbplats..

Öppet informationsmöte

Måndag den 17 juni klockan 14.00 håller vi på KB ett öppet informationsmöte via Zoom, där vi demonstrerar tjänsten, berättar mer om arbetet samt svarar på frågor. Mötet pågår mellan 14.00–15.00. Ingen föranmälan krävs till mötet. Delta via länken nedan.

Varför tar KB fram en ny söktjänst?

KB vill ha en utvecklings- och förvaltningsbar plattform som möter dagens krav på säkerhets-, tillgänglighets- och användarperspektiv. Det nuvarande Libris webbsök är gammal och når inte upp till dessa krav, och behöver därför ersättas.

Den nya tjänsten baseras på länkad data (BIBFRAME) istället för MARC21 och har direkt koppling till Libris XL (katalogiseringsverktyget). Detta möjliggör uppdatering av metadata i realtid och när tjänsten är färdig så kommer vi att kunna visa upp effekten av länkad data. Detta innebär bland annat att det kommer att vara enklare att hitta olika versioner och format av ett och samma verk i de fall det finns länkbara beskrivningar.

Frågor och kontakt

Har du frågor om den nya söktjänsten? Här hittar du vanliga frågor och svar.

Har du frågor rörande hela Libris? Kontakta Libris kundservice.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..