Aktu­ellt från Libris: april 2024

Planerade lanseringar för Libris sök och den nya Metadatabyrån, ett nytt nätverk för bibliotekssystemleverantörer och mycket mer. Här är en sammanställning av de senaste nyheterna kring Libris.

Release av Libris sök: beta 1

Arbetet med utvecklingen av en ny söktjänst för Libris fortgår. Ett förslag till grafisk profil är framtaget och designarbetet pågår. Gränssnittet byggs på allteftersom. En första betaversion med den allra mest grundläggande sökfunktionaliteten är preliminärt planerad till den 29 maj. Den första betaversionen kommer inte att innehålla all funktionalitet utan ytterligare funktionalitet kommer att läggas till beta för beta. Genom återkoppling från användare kommer betaversionerna att förbättras.

Dagens söktjänst för Libris Länk till annan webbplats. (så kallad Libris webbsök) kommer att finnas kvar parallellt som den nya söktjänsten byggs på.

Release av ny Metadatabyrå

Preliminärt lanseringsdatum för den nya Metadatabyrån är 27 maj. Du kan bekanta dig med nya Metadatabyrån via betaversionen som är tillgänglig för alla: Metadatabyrån Beta. Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa om hur nya Metadatabyrån fungerar: Så här fungerar Metadatabyrån Länk till annan webbplats..

Librisguiden Länk till annan webbplats. har redan nu flyttat till Metadatabyrån Beta. Där har Librisguiden fått en ny struktur. Anvisningarna är inte längre uppdelade i Berika en katalogpost och Skapa en ny katalogpost, utan är hopslagna. Under varje moment finns i stället anvisningar både för hur du gör när du redigerar en katalogpost och hur du gör när du har skapat en ny katalogpost. Librisguiden är också uppdaterad med verksrelaterad praxis.

Libris version 1.35

Nästa release för Libris katalogiseringsverktyg är preliminärt planerad till den 24 april. Denna release är tänkt att vara mindre och innehålla eventuella buggrättningar, små förbättringar och justeringar som förberedelse för andra utvecklingsinsatser.

Nationellt nätverk för bibliotekssystemleverantörer

Kungliga biblioteket har bjudit in alla systemleverantörer som är aktiva med att erbjuda drift eller support av lokala bibliotekssystem på den svenska marknaden till ett uppstartsmöte för ett nationellt nätverk för bibliotekssystemleverantörer. Mötet äger rum på Kungliga biblioteket den 16 april.

Bakgrunden och syftet till detta nätverk är att vi vill ha bättre kommunikation med de leverantörer av lokala bibliotekssystem som agerar på den svenska marknaden, i förhållande till Libris-systemens infrastruktur och andra relaterade nationella bibliotekstjänster.

Därför initierar vi ett nationellt systemleverantörsnätverk med regelbundna möten. Möten ska ske minst en gång om året och anteckningar publiceras publikt i Metadatabyrån.

Syftet med nätverket är att kunna informera om aktuella frågor och få feedback från leverantörerna kring dessa på ett samlat vis. Det syftar även till att ge leverantörerna möjlighet att bidra med frågor som KB kan besvara eller där nätverket gemensamt kan diskutera för att hitta lösningar.

Libris utvecklingsråd

Utvecklingsrådet fungerar som en länk mellan KB och Libriskollektivet. Utvecklingsrådet kan vara vägledande vad gäller deltagande organisationers olika behov samt stötta KB i prioritetsfrågor.

Under årets första möte med Libris utvecklingsråd den 19 mars diskuterades bland annat Libris sök och metadatastrategi. Mötesanteckningar från vårens möte kan du läsa här Pdf, 1.8 MB.. Nästa möte hålls 3 juni 2024.

Libris användargrupp katalogisering

Libris användargrupp katalogisering har huvudsakligen digitala möten, men träffas fysiskt en gång per termin för ett heldagsmöte. Deltagarna får då möjlighet till att träffas i gruppen, träffa personer från KB och bättre kunna diskutera frågor. Information om användargruppen och minnesanteckningar finns i Metadatabyrån Länk till annan webbplats.. Minnesanteckningar publiceras efter att de godkänts vid påföljande möte.

Under det senaste mötet 4 april diskuterades bland annat Librisdagen 2024, AI och katalogisering utifrån tester med ChatGPT, Libris sök, användning av MARC21 8XX i lokala system och den nya Metadatabyrån.

Utbildningsfilmer i Libris och katalogisering flyttas

KB:s Youtube-kanal kommer att stängas ned tisdag 30 april. Libris utbildnings- och instruktionsfilmer hittar du framöver endast i KB:s playportal KB Play Länk till annan webbplats..

Under rubriken Filmer hittar du Metadata och katalogisering Länk till annan webbplats., filmerna är uppdelade i olika mappar:

De nya utbildningsmodulerna om Libris och katalogisering ligger inte på KB Play. Du hittar dem här:

Cxz - ändringsmeddelanden i Libris ersätter sändlista

Den 13 juni släcks den gamla funktionen för cxz ned och ny funktionalitet tar vid. Observera att vi fortsätter att använda den gamla sändlistan för cxz - ändringsmeddelanden Länk till annan webbplats. tills den 13 juni då övergången sker. I samband med Libris version 1.34 lanserades en ny funktion för ändringsmeddelanden i Libris. Funktionen är integrerad i katalogiseringsverktyget. Du kan redan nu förbereda dig. Bekanta dig gärna med det nya sättet att skicka ändringsmeddelanden och frågor till andra bibliotek! Det finns anvisningar för den nya cxz-funktionen i Metadatabyrån. Länk till annan webbplats.

"cxz" är ett gammalt namn på meddelandefunktionen i Libris och är inte en förkortning. Namnet har fått följa med till den nya funktionen. Du känner nog igen bokstavskombinationen om du tittar på ditt tangentbord!

Praxis för originalskrift i Libris har ändrats

Praxis för resurser med icke-latinsk skrift har ändrats. Nu går det att ange fler egenskaper i originalskrift. För resurser med icke-latinsk skrift har Librispraxis tidigare varit att endast ange originalskrift i egenskaper som hör till instansen. Nu får du gärna ange originalskrift även för föredragen titel för verket och agenter som lokala entiteter i både verk och instans. Läs mer i Arbetsflöde för mångspråk Länk till annan webbplats..

Frågestund mångspråk

20 maj ordnar vi en digital frågestund om mångspråkskatalogisering i Libris. Mer information och anmälan finns här. Länk till annan webbplats.

Kalender

  • 9-24 april – Utbildning i Libris och katalogisering
  • 16 april – Möte med bibliotekssystemleverantörer
  • 23 april – Planerad release av Libris version 1.35
  • 30 april – KB:s Youtube-kanal stängs ner
  • 20 maj – Frågestund mångspråk
  • 27 maj – Planerad release av Metadatabyrån
  • 29 maj – Planerad release av Libris sök
  • 3 juni – Möte med Libris utvecklingsråd
  • 13 juni – Gammal funktion cxz stängs
  • 6 november – Librisdagen 2024

 

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..