Aktu­ellt från Swepub: oktober 2023

En sammanställning av de senaste nyheterna kring Swepub.

Nästa Swepub release

Nästa version av Swepub är planerad att sättas i produktion torsdag den 15 februari. Releasen är planerad att innehålla uppdatering av datahanteringen enligt den reviderade Swepub MODS-formatspecifikationen.

Releasen som var planerad till den 19 oktober ställdes in för att i stället koncentrera på arbetet som uppdateringen av datahanteringen enligt Swepub MODS 4.0 medför. De planerade förbättringarna i Swepubs tjänst för Databearbetning senareläggs. Roadmapen kommer att uppdateras när planeringen är klar.

Nya versioner av Swepubs format- och praxisdokument

Nu finns uppdaterade versioner av följande format- och praxisdokument för registrering, kvalitetssäkring och överföring av metadata till Swepub publicerade:

  • Nationella riktlinjer för beskrivning av forskningsoutput 1.4
  • Svensk indelning av forskningsoutput 2023
  • Swepub MODS format specification 4.0

Dokumenten kommer att gälla från och med den 15 februari 2024 när release av Swepub är planerad.

Läs mer om bakgrunden, syftet och innebörden av de uppdaterade dokumenten. Länk till annan webbplats.

Swepubdag 2023

Den 22 september arrangerades en digital Swepubdag med tema öppna datakällor. Deltagarna hade ombetts att titta på ett webbinarium om OpenAlex Länk till annan webbplats. inför dagen. På Swepubdagen fick deltagarna sedan se inspelad intervju med Jason Portenoy på OpenAlex och lyssna på Gustaf Nelhans från Högskolan i Borås och Gabor Schubert från Stockholms universitet som berättade om sina erfarenheter och tankar kring OpenAlex.

Dagen fortsatte med presentation från Karin Tegerstedt från Vetenskapsrådet om hur de använder data från Swepub vid jämförelser av data från Web of Science, utvärdering av specifika forskningsämnen och för Svenska listan. Robert Juhasz och Peter Sjögårde från Karolinska Institutet berättade om maskinell autoklassning som har utvecklats på universitetsbiblioteket. Laura Giorio och Felix Bengtsson från forskningsgruppen HERO vid Uppsala universitet presenterade hur Swepub-data använts för en kartläggning av utbildningsvetenskap i Sverige och för- och nackdelarna med Swepub. Deltagarna fick även en statusrapport från Swepub.

Swepub utvecklingsråd

Swepub utvecklingsråd träffades den 8 september 2023. På agendan var fortsatt diskussion om en uppdaterad vision för Swepub utöver lägesrapporten från Swepub.

Användning av Swepub

Universitetskanslersämbetet har publicerat uppdaterad statistik om forskningspublikationer Länk till annan webbplats. i sin statistikprodukt Forskning vid universitet och högskolor den 19 oktober.

Swepub-träff

Den 15 december kommer nästa digitala Swepub-träff att hållas med tema Öppen tillgång i siffror. Då finns tillfälle att höra och diskutera mer om hur KB sammanställer statistik om öppet tillgängliga publikationer. Johan Fröberg från KB kommer att inleda. Inbjudan kommer att skickas via Swepubs sändlista.

Kalender

  • Swepub-träff med tema Öppen tillgång i siffror den 15 december kl. 11-12 (inbjudan via Swepubs sändlista).
  • Release av Swepub preliminärt den 15 februari 2024.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..