Bibli­o­tek och bered­skap: Ett växan­de enga­ge­mang bland bibli­o­teken

Under året har KB gjort en kartläggning som visar att bibliotekens öppna rum, och att arbeta med informations- och kunskapsförmedling, gör sektorn till en viktig aktör vid kris. Nu finns nytt stödmaterial i frågan.

Närbild av flera leksaksfigurer i plast som någon har ställt upp på ett bord

Att skapa beredskap i offentliga verksamheter är högaktuellt just nu. Under 2023 har KB kartlagt folkbibliotekens arbete med beredskap. Nu publiceras en sammanfattande artikel samt två kurser på Digiteket som ett resultat av kartläggningen. KB vill på detta sätt stötta det lokala arbetet med att skapa beredskap i biblioteksverksamheterna.

  • Artikeln "Bibliotek och beredskap" presenterar en aktuell bild av folkbibliotekens arbete med beredskap runt om i landet. Utifrån denna har KB dragit ett antal slutsatser som är viktiga att vara medveten om när ett bibliotek påbörjar arbetet med att skapa beredskap i verksamheten.
  • KB har också producerat två kurser inom området: "Kurserna Totalförsvaret ur ett biblioteksperspektiv" samt "Fri åsiktsbildning och bibliotekens demokratiska uppdrag" innehåller viktig grundkunskap för bibliotekssektorn.
  • Materialet finns publicerat på Digiteket Länk till annan webbplats.

Artikeln och kurserna är KB:s bidrag till Beredskapsveckan Länk till annan webbplats., som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Även KB:s Vägledning till biblioteksplaner har uppdaterats med ett avsnitt om beredskap i biblioteksplaner, se rubriken "Utgå från en omvärldsanalys".

Kartläggningen Bibliotek och beredskap presenteras på Bokmässan 28 september och på Träffpunkt biblioteksplaner 8 november.

Om Digiteket

Digiteket är en plattform för fortbildning och inspiration vars främsta syfte är att öka kompetensen hos bibliotekspersonal gällande digital kompetens, medie- och informationskunnighet (MIK) och läs- och litteraturfrämjande.

Läs mer om Digiteket Länk till annan webbplats.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..