Stöd för arbete med nationella minoriteter

Resursbiblioteken erbjuder information, råd och material till dig som arbetar med nationella minoriteter. Här får du aktuella tips till ditt bibliotek.

Barn använder läsplatta för att läsa på sitt nationella minoritetsspråk.

Resursbiblioteken stöttar bibliotekens förmedling av litteratur på de nationella minoritetsspråken. Foto: Sofia Sabel

Satsningen på resursbibliotek för de nationella minoritetsspråken förlängs efter 2023. De fem resursbiblioteken, ett för varje nationellt minoritetsspråk, arbetar på olika sätt för att stötta biblioteken i landets kommuner.

Resursbiblioteket för finska - Finlandsinstitutets bibliotek

Stöd och material till bibliotekens arbete med finska

Finlandsinstitutets bibliotek erbjuder rådgivning och material till alla folkbibliotek i landet. Kontakta Finlandsinstitutets bibliotek om du har frågor om finskspråkig litteratur, sverigefinska författare eller vill bolla någon fråga som rör biblioteksverksamhet för den sverigefinska målgruppen.

Synliggöra finska i biblioteksrummet

Finlandsinstitutets webb Länk till annan webbplats. finns material samlat som kan vara användbart i bibliotekets arbete med det finska språket. Det har nyligen kommit frågor om knubbtexter och därför finns det nu en ordlista Länk till annan webbplats. som kan vara en hjälp för att synliggöra det finska språket i biblioteksrummet. Denna ordlista är tänkt att utvecklas tillsammans med biblioteken. Kontakta gärna Finlandsinstitutets bibliotek om du har några funderingar eller saknar särskilda termer från listan.

Bokråd för finsk bokutgivning

Finlandsinstitutets bokråd hjälper dig att hitta guldkornen i den finska bokutgivningen! Bokrådet, som består av sverigefinska läsare, bibliotekarier, översättare, litteraturvetare och kulturjournalister, delar med sig av sina läsupplevelser och tipsar om aktuell litteratur via boklistor. De tvåspråkiga boklistorna Länk till annan webbplats. kan användas som inspiration och stöd vid inköp av ny finsk och sverigefinsk litteratur. Boklistorna publiceras två gånger per år.

Boktipsfilmer och bokpaket

På Finlandsinstitutets Youtube-kanal Länk till annan webbplats. hittar du korta boktipsfilmer om finländsk litteratur samt författarsamtal med finska författare. Filmerna är textade på svenska och finska. Glöm inte heller att biblioteket erbjuder finskspråkiga bokpaket för läsecirklar Länk till annan webbplats.. Paketet innehåller åtta exemplar av samma bok. Dessa paket lånas kostnadsfritt ut till hela landet.

Kontakt

Besök gärna resursbibliotekets webbplats Länk till annan webbplats. eller kontakta biblioteket via mejl bibliotek@finlandsinstitutet.se.

Resursbiblioteket för jiddisch - Judiska biblioteket

Resursbiblioteket för jiddisch på Bokmässan

Under Bokmässan i Göteborg har du möjlighet att träffa resursbiblioteket för jiddisch som kommer vara en del av den Judiska montern på Bokmässan.

  • Monter C02:41, på Bokmässan i Göteborg

Alla är varmt välkomna till monterprogrammet där resursbibliotekarie David Reichel och projektledare Elisabet Sannas berättar och visar delar av det som resursbiblioteket för jiddisch och judisk kultur kan erbjuda dig och biblioteken.

  • Torsdag 28/9, kl 10:30
  • Fredag 29/9, kl 09:30

Ett annat tips är att delta på pysselevent med Hillelförlaget som äger rum på Bokmässan, då Nakima Ackerhans Schreiber pysslar med utgångspunkt från sin bok Barnens Judiska År. Länk till annan webbplats.

  • Torsdag 28/9, kl 15:30
  • Söndag 1/10, kl 13:30

Kontakt

Besök gärna resursbibliotekets webbplats Länk till annan webbplats. eller kontakta biblioteket via mejl judiska.biblioteket@jfst.se.

Resursbiblioteket för meänkieli - Nordkalottbiblioteket

Tips och kunskap

Resursbiblioteket för meänkieli i Övertorneå i Tornedalen hjälper hela landets bibliotek med tips och kunskap om böcker på meänkieli och om kulturen. Biblioteken kan få tips till programverksamheter och exempel på hur man på olika sätt kan lyfta fram den nationella minoriteten i biblioteksrummet.

Utbildningsfilmer

Just nu pågår ett arbete med att fram utbildningsfilmer om kulturen och språket, minoritetens historia, konkreta tips till bibliotekarier samt nyheter inom litteratur. Filmerna kommer att göras tillgängliga under senhösten 2023 för alla bibliotek och även läggas upp på hemsidan resursbibliotekmeankieli.se Länk till annan webbplats..

Skriv på meänkieli

Under hösten arrangeras Skriv på meänkiel Länk till annan webbplats.i, en skrivtävling på meänkieli för unga mellan 12 och 18 år. Syftet är att öka skrivandet på meänkieli hos unga och uppmuntra utgivning av böcker och skrifter på språket. Tävlingen ska utmynna i en antologi. Tävlingen görs i samarbete med Språkcentrum meänkieli Länk till annan webbplats. och Region Norrbotten. Tipsa gärna om tävlingen på ditt bibliotek!

Kontakt

Följ resursbiblioteket för meänkieli via sociala medier: facebook (Resursbiblioteket för meänkieli) och instagram (@resursbibliotekmeankieli) eller besök webbplatsen Länk till annan webbplats..

Resursbiblioteket för romani chib - Romska biblioteket

Utställning om det romska språkets historia

Just arbetar resursbiblioteket med en utställning om det romska språkets historia. Det är en resa om språkets utveckling från Indien till Sverige. Där kan man följa språkets rötter i Indien och hur det utvecklats till de olika dialekterna som talas av miljoner romer över hela världen. Utställningen riktar sig till barn och ungdomar och kommer att ställas ut på bibliotek runt om i Sverige i samband med romska språkets dag som infaller den 5 november. Mer information kommer skickas ut till biblioteken. Vill du redan nu veta mer, kontakta Språkcentrum romska via mejl sprakcentrumromska@isof.se.

Projektet genomförs av resursbiblioteket och Språkcentrum romska Länk till annan webbplats.. Samverkan sker i en styrgrupp som består av både romska läsambassader, folkbibliotek och KB.

Romsk bibliografi och inköp av romsk litteratur

Den romska bibliografin Länk till annan webbplats. uppdateras kontinuerligt och innehåller nu över 1500 verk av och om romer och på olika varieteter på romani chib. Det är fortfarande inte möjligt att filtrera resultat på de olika varieteterna, men arbete pågår för att lösa det.

Resursbiblioteket fortsätter att hitta och köpa in romsk litteratur. Bland annat har resursbiblioteket köpt in ett större antal verk från ett romskt-serbiskt förlag. Verken består främst av skönlitteratur på romani chib, i form av sagor, noveller och poesi, och är svåra att hitta på den svenska marknaden.

Kontakt

Besök gärna resursbibliotekets webbplats Länk till annan webbplats. eller kontakta biblioteket via mejl info.stadsbiblioteket@malmo.se.

Resursbiblioteket för samiska - Samernas bibliotek

Resursbiblioteket för samiska på Bokmässan

Under Bokmässan medverkar resursbiblioteket i ett samtal om hur språk inte bara handlar om att läsa och skriva, utan också om att få uppleva hur det talas. Hur arbetar folkbibliotek läsfrämjande med minoritetsspråk och på vilket sätt kan den muntliga berättartraditionen ge fler verktyg i det arbetet? Hanna Karolina Schimmer, bibliotekskonsulent vid Sametinget och Samernas bibliotek, och Charlotte Hyltén-Cavallius, docent i minoritetsstudier vid Institutet för språk och folkminnen, samtalar inom ramen för serien Angelägen forskning. Samtalsledare är Tomas Woodski, Institutet för språk och folkminnen och jiddischaktivist. Frågestund efter samtalet äger rum i montern Nationella bibliotekstjänster, nära Biblioteksscenen.

Webbinariet teckenspråktolkas och skrivtolkas och sänds direkt på Digiteket.se. Läs mer om programmet på Bokmässans webbplats. Länk till annan webbplats.

Giellavahkku – samisk språkvecka

Vecka 43 är det dags för den samiska språkveckan som lyfter de samiska språkens status, och ökar kunskapen om samiska språk och kultur i hela samhället. Just den här veckan kommer de samiska språken att höras och synas lite extra.

Samiska språkveckan är ett gemensamt frivilligt arbete för att lyfta fram och öka kunskapen om de samiska språken i hela samhället. Tillsammans tar vi ett större ansvar för att se till att samiska språk hörs, syns och används på alla områden i samhället.

För mer information besök den gemensamma hemsidan Länk till annan webbplats.. Där hittar du alla aktiviteter som genomförs inför och under språkveckan i Norge, Sverige och Finland. Tips för biblioteken kommer på Samernas biblioteks hemsida Länk till annan webbplats..

Kontakt

Besök gärna resursbibliotekets webbplats Länk till annan webbplats. eller kontakta biblioteket via mejl bibliotek@sametinget.se.


Du har väl inte missat att

  • det har publicerats ny forsk­ning: Så bidrog folk­biblioteken till försvensk­ning­en av Torne­da­len. Den svenska staten bedrev under början av 1900-talet en assimilationspolitik riktad mot tornedalingar. Professor Joacim Hansson visar i en ny vetenskaplig artikel att biblioteken blev ett verktyg för denna politik. Läs mer och ta del av artikeln via kb.se.
  • det nu finns litteratur på de fyra av de fem nationella minoriotetssrpåken i läsappen Bläddra? Information om Bläddra finns på kb.se. Där finns även informationsmaterial om KB:s läsapp Bläddra på alla språk och varieteter som finns i appen.
  • du kan ta del av inspelningen av KB:s webbinarium Att arbeta med nationella minoriteter på folkbibliotek?

Resursbibliotek som ett stöd för biblioteken i kommunerna

KB har ett uppdrag från regeringen att finansiera och etablera nationella minoriteters bibliotek, så kallade resursbibliotek. Uppdraget omfattar de nationella minoritetsspråken – finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Resursbiblioteken ska stödja de kommunala biblioteken i hela landet i arbetet med de nationella minoritetsspråken och de nationella minoriteterna.

KB har också tagit fram Bläddra, som är en app för mobil och surfplatta med litteratur på de nationella minoritetsspråken.

Läs mer om vad resursbiblioteken erbjuder och hur uppdraget ser ut Länk till annan webbplats..

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..