Totala utgifter för vetenskaplig publicering 2022

KB sammanställer svenska lärosätens utgifter för vetenskaplig publicering – det vill säga kostnader för prenumerationer, publicering av forskningsartiklar och inköp av vetenskaplig litteratur. För 2022 uppgick utgifterna till 738 miljoner kronor, vilket är en ökning med 3,7 % jämfört med tidigare år.

Mynt ligger ovanpå en mobiltelefon. Runt omkring den finns högar med böcker.

Foto: KB/Maja Atterstig

KB har i uppdrag att samordna, följa upp och främja samverkan i arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Målet är att vetenskapliga publikationer med offentlig finansiering ska vara omedelbart öppet tillgängliga för alla.

Under omställningen till ett öppet vetenskapssystem följer och rapporterar KB vilka investeringar som görs, hur stora de är, hur spridningen mellan olika utgiftsposter ser ut och hur de fördelas bland lärosäten. Nu är årets rapport, som omfattar 2022 års utgifter för vetenskaplig publicering, inlämnad till regeringen.

Kostnadsökning för svenska lärosäten

Utgifterna för vetenskaplig publicering uppgick till cirka 738 miljoner kronor under 2022, vilket är en ökning med 27 miljoner kronor eller 3,7 % jämfört med förra året. Det är i linje med den årliga prisökningen hos de kommersiella vetenskapliga förlag som en stor del av lärosätena har avtal med. Utgiftshöjningen beror även på förändringar av den svenska kronans värde i förhållande till de valutor som avtalen tecknas i.

I jämförelse med lärosätenas intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå ligger utgifterna på oförändrade nivåer 2022 jämfört med 2021. Enligt Universitetskanslersämbetet (UKÄ) uppgår lärosätenas forskningsintäkter för 2022 till 49,5 miljarder kronor. Det innebär att utgifterna för vetenskaplig publicering är cirka 1,5 procent av intäkterna.

För några lärosäten ökar utgifterna mer än 3,7 %. Anledningen är de så kallade transformativa avtalen som tecknas via Bibsamkonsortiet. Syftet med avtalen är att ställa om från att betala för prenumeration till att betala för publicering med öppen tillgång. I den omställningen omfördelas kostnaderna så att de lärosäten som publicerar mest också står för en större andel.

Fler öppet tillgängliga publikationer

Antalet transformativa avtal tecknade via Bibsamkonsortiet har stadigt ökat de senaste åren, från tre år 2017 till 27 stycken 2022. Därmed har utgiftsposten vuxit från 35 miljoner kronor 2017 till 408 miljoner år 2022. Antalet prenumerationsavtal som endast omfattar läsrättigheter minskar i motsvarande takt. Utgifterna har minskat från 254 miljoner kronor 2017 till 19 miljoner år 2022.

De transformativa avtalen medför att andelen öppet tillgänglig publikationer ökar, vilket ligger i linje med regeringens målbild i den senaste forskningspropositionen Länk till annan webbplats.. Uppskattningsvis har cirka 16 000 öppet tillgängliga artiklar bekostats via Bibsamkonsortiet under 2022. Det är en ökning med cirka 2 100 artiklar jämfört med 2021.

Utvecklingen under de senaste sex åren

Det här är sjätte året (2017–2022) som KB sammanställer de totala utgifterna för vetenskaplig publicering i Sverige. Under perioden har de rapporterade utgifterna ökat från cirka 500 miljoner kronor till cirka 738 miljoner. Andelen av intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå har ökat från 1,2 procent 2017 till 1,5 procent år 2022.

Kontaktinformation

Henrik Schmidt, handläggare för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer
henrik.schmidt@kb.se
010-709 32 65

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..