Anna Lundén och Emma Stockhaus nya avdelningschefer på KB

Anna Lundén och Emma Stockhaus har nyligen tillträtt som avdelningschefer på KB. De ansvarar för avdelningarna för Samverkan respektive Forskarstöd och användartjänster.

Två porträttbilder på kvinnor bredvid varandra.

Till vänster: Anna Lundén, chef Avdelningen för samverkan. Till höger: Emma Stockhaus, chef Avdelningen för Forskarstöd och användartjänster.

Samverkan med bibliotek och forskning

Avdelningen för samverkan ansvarar för KB:s uppdrag att samverka med det allmänna biblioteksväsendet och för samordning av arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och licensiering av e-resurser för lärosäten och andra forskningsinstitutioner. Avdelningen har även ett samordnande ansvar för internationella frågor och minoritetsfrågor.

Anna Lundén har varit anställd på KB sedan 2008 i olika roller, bland annat som enhetschef för Forskningssamverkan sedan 2014 och under det senaste året som tillförordnad avdelningschef för Samverkan.

– När det kommer till våra forskningspolitiska uppdrag är jag stolt över hur KB:s roll har förstärkts, nu senast i och med förtroendet att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap, säger Anna Lundén. Och efter en lång utrednings- och beredningstid ser jag verkligen fram emot utmaningen att få omsätta regeringens strategi för ett starkt biblioteksväsende i praktiken och finna effektivare former för samverkan.

KB:s samlingar är till för alla

Avdelningen för forskarstöd och användartjänster har i uppdrag att göra KB:s samlingar tillgängliga för alla, både i och utanför våra egna lokaler, via ändamålsenliga tjänster. I avdelningen ingår även KB-labb, en infrastruktur för datadriven forskning och utveckling med utgångspunkt i KB:s samlingar.

Emma Stockhaus har en lång karriär bakom sig som redaktör, förläggare och utgivningschef inom forskningsbaserad litteratur. Hon har även arbetat med digital transformation i både privat och offentlig sektor.

– Min passion ligger i att skapa möjligheter för den som vill använda KB:s samlingar, oavsett om det mötet sker fysiskt eller digitalt – genom rörlig media eller tryckt text, säger Emma Stockhaus.

– Jag är jätteglad att erfarna chefer som Anna och Emma vill vara med och utveckla KB, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall. Anna har länge arbetat med samverkansfrågor och våra regeringsuppdrag, och Emma tillför kunskap från bland annat förlagsbranschen och digitala tjänster.

Ställföreträdande riksbibliotekarie

Dessutom har Linda Lindström, chef för Avdelningen för insamling och metadata, utsetts till ställföreträdande riksbibliotekarie för 2023. Det innebär att hon träder in till exempel när riksbibliotekarie Karin Grönvall är bortrest.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig!