Förankring i fokus

Inom uppdraget att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap har KB tillsatt en referensgrupp för att inhämta kunskap och erfarenheter från berörda organisationer och intressenter.

Referensgruppen för uppdraget att ta fram en nationell riktlinje för öppen vetenskap har haft sitt första möte. Under mötet diskuterades bland annat vilken roll nationella riktlinjer för öppen vetenskap kan ha i en svensk kontext och vilka möjligheter och hinder som kan finnas. Referensgruppens ledamöter resonerade även kring vad öppen vetenskap betyder för deras respektive organisationer eller de grupper de representerar.

Gruppen kommer att ha ytterligare två träffar under våren 2023.

Referensgruppens ledamöter:

 • Peter Aronsson, Linnéuniversitetet, representerar SUHF
 • Sofia Berlin Kolm, Universitetskanslersämbetet
 • Sofie Björling, Vetenskapsrådet
 • Ulrika Domellöf Mattsson, Myndigheten för digital förvaltning, DIGG
 • Johan Elf, Uppsala universitet, representerar Kungl. Vetenskapsakademin
 • Lisa Gemmel, Svensk biblioteksförening
 • Maria Hagardt, Vetenskap & Allmänhet
 • Jenni Hjolman, Kungl. Vitterhetsakademien
 • Dick Kasperowski, Göteborgs universitet
 • Gustaf Nelhans, Högskolan i Borås
 • Frantzeska Papadopoulou Skarp, Stockholms universitet
 • Jörg Pareigis, Karlstads universitet
 • Johan Rockberg, KTH, representerar Sveriges unga akademi
 • Eva Stensköld, Riksbankens Jubileumsfond
 • Elisabeth Strandhagen, Svensk nationell datatjänst, SND
 • Emma Svensson, Sveriges förenade studentkårer
 • Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet, representerar SUHF
 • Wilhelm Widmark, Stockholms universitet, representerar SUHF
 • Karin Grönvall, KB, ordförande
 • Anna Lundén, KB
 • Erik Stattin, KB, sekreterare

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig!