Publicera fortsätter att växa

Nu finns 11 tidskrifter på den nationella plattformen för svenska öppet tillgängliga vetenskapliga tidskrifter.

Tre tidskrifter utgivna av Göteborgs universitet har nyligen gått med i Publicera.

In Situ Archaeologica Länk till annan webbplats. grundades 1998 och har som fokusområde alla typer av skandinavisk arkeologi eller arkeologi relevant till skandinavisk arkeologisk forskning. Tidskriften är utgiven av Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet och publicerar artiklar och debattinlägg på ämnen som sträcker sig från stenålder till samtidsarkeologi, teoretiska som empiriska studier.

Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik Länk till annan webbplats. (NoAD) etablerades vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet 2015. Tidskriften publicerar studier om undervisning, lärararbete, lärarutbildning, skolan som social praktik, samt teoretiska studier om didaktik och utbildning.

Scandinavian Journal of Public Administration Länk till annan webbplats. (SJPA) publicerar artiklar om offentlig förvaltning med perspektiv från politiska studier och managementstudier till ekonomi- och juridikstudier. Tidskriften är sedan 2010 utgiven av Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

Alla tre tidskrifter publicerar öppet tillgängliga artiklar med en Creative Commons-licens, gratis att läsa och fria från publiceringsavgifter för författare. Det är också kostnadsfritt för tidskrifterna att använda Publicera-plattformen. KB arbetar nu med fler tidskrifter som ansluter sig till plattformen och räknar med att de blir tillgängliga under kvartal 1/2023. Läs mer om KB:s arbete med Publicera.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig!