KB publicerar ny vägledning för kommunernas arbete med biblioteksplaner

Nu kan du som arbetar med att ta fram en biblioteksplan ta stöd i en vägledning på KB:s webbplats.

Vägledningen lyfter fram olika delar av arbetsprocessen; från att få uppdraget till att följa upp planen och arbetet däremellan. Den visar också hur bibliotekslagen kan vara ett stöd i de lokala prioriteringarna.

Vägledningen presenteras på konferensen Träffpunkt biblioteksplaner den 19 oktober 2022.

KB:s arbete med biblioteksplaner

Samtidigt struktureras de sidor på Kb.se som handlar om biblioteksplaner om. Större fokus läggs på stöd för kommunerna. Den sida som länkar till samtliga kommuners och regioners planer finns fortfarande kvar.

Du hittar all information om biblioteksplaner via den nya ingångssidan Biblioteksplaner.

Vägledningen har tillkommit i ett samarbete

I arbetet med att ta fram vägledningen har de regionala biblioteksverksamheterna deltagit, liksom företrädare för ett antal kommunala biblioteksverksamheter. Myndigheten för tillgängliga medier, Kulturrådet och Skolverket har också medverkat.

Kontakt

Har du idéer, frågor och synpunkter på vägledningen, eller annat som rör KB:s arbete med biblioteksplaner? Vänd dig gärna till biblioteksplaner@kb.se

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig!