Aktu­ellt från Libris: september 2022

En sammanställning av de senaste nyheterna kring Libris.

Libris Roadmap

Genom Libris Roadmap Länk till annan webbplats. kan du ta del av KB:s planer för vidareutveckling av Libris. Observera dock att de planerade aktiviteterna och tidsangivelserna är preliminära och kan förändras allteftersom förutsättningarna och prioriteringarna runtomkring Libris ändras. Libris Roadmap uppdateras en gång i månaden.

Librisdagen 2022

Missa inte Librisdagen den 11 november som erbjuder såväl nationella inblickar som internationella utblickar. Här får du samtidigt chansen att träffa de nya Libriskoordinatorerna, Johanna och David. Vi firar även det 50-åriga Libris! Du kan delta antingen på plats i Stockholm eller digitalt, men om du deltar digitalt blir du utan Libris-tårta. Anmälan och program hittar du via KB:s registreringsverktyg Länk till annan webbplats..

DDK 10 år i Sverige

Den 10 november firas ett annat milstolpe, nämligen Dewey tio år i Sverige. År 2021 var det tio år sedan KB och många svenska bibliotek började använda Dewey för klassifikation och det kan vi äntligen uppmärksamma nu med ett seminarium i hörsalen på Kungliga biblioteket i Stockholm. Vad har vi uppnått genom att byta till ett internationellt klassifikationssystem? Hur fungerar det på biblioteken? Hur ser framtiden ut? Anmäl dig till seminariet på plats eller digitalt via KB:s registreringsverktyg Länk till annan webbplats..

Libris release 1.27

Libris release 1.27 produktionssattes den 28-29 september 2022. Releasen innehöll nya funktionaliteter i form av postsammanslagning i stället för postöverskrivning och visning av ändringshistorik. Se fullständig versionsinformation.

Nästa Libris release

Libris version 1.28 är preliminärt planerad att produktionssättas torsdag den 7-8 december. Releasen är planerad att bland annat innehålla arbetsflöde för automatiserad romanisering av andra teckenuppsättningar.

Arbetet med verk i Libris

Arbete för vidareutveckling av verk pågår och kommer att omfatta ändringar i både informationsmodellen och Libris katalogiseringsverktyg. Målet är att maskinellt bryta ut och länka verk från instanser samt förbereda för manuell katalogisering av verk. I steg ett ligger fokus på skönlitteratur på svenska.

Delar av verksförberedelserna ingick i Libris version 1.27. Se fullständig versionsinformation för förberedelser för verk i Libris.

Kommunikation kring kommande ändringar kommer att ske löpande genom Metadatabyrån Länk till annan webbplats. och Nytt inom Libris Länk till annan webbplats..  

Metadatabyrån

Under hösten har vi möjlighet att göra en extra utvecklingsinsats. KB har under 2022 fått medel till utökade satsningar som ska stärka samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. En del av medlen kommer att användas för att ta fram en ny, förbättrad version av Metadatabyrån.

Målet med projektet är att det ska vara lätt att hitta och använda informationen i Metadatabyrån. Vi inleder med en effektkartläggning där vi intervjuar användare. Med utgångspunkt från vad som kommer fram av effektkartläggningen går vi vidare med design och utveckling av en förnyad version av webbplatsen. Vi tar hjälp av en konsultbyrå i arbetet.

Tidplan:

September-oktober: effektkartläggning, kontakter med användare

November-december: design och utveckling

Januari-februari: lansering, justeringar

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Metadatabyråns nyhetsflöde Länk till annan webbplats. och kontakta gärna Metadatabyrån för synpunkter och förslag.

Libris utbildningar

Vi har inga grundkurser planerade under hösten, utan kommer främst att arbeta med att ta fram en ny digital katalogiseringsutbildning. Tills vidare finns våra filmer samt anvisningarna i Metadatabyrån. Missa inte heller höstens andra digitala frågestund om Libriskatalogisering den 29 november.

Digital frågestund om ämnesord i Libris

Den 20 oktober kommer Redaktionen för Svenska ämnesord att hålla en digital frågestund om ämnesord och genre/formtermer i Libris. Frågestunden vänder sig till aktiva katalogisatörer i Libris. Anmälningstaket är 30 personer och frågestunden är fulltecknad.

Fler nyheter om ämnesord är den informationstext Länk till annan webbplats. som publicerats om allmän ämnesordsindexering i Libris och förhållandet mellan Queerlit och andra ämnesordssystem.

Digital frågestund om katalogisering i Libris

Den 19 september hölls en digital frågestund om katalogisering i Libris. Ca 100 personer deltog. Deltagarna skickade in frågor i förväg och de besvarades av en panel från KB. Besvarade frågor finns publicerade i Metadatabyrån Länk till annan webbplats.. De frågor som inte fick något svar kommer att bli besvarade via mail eller tas upp vid nästa frågestund. Anmälan för nästa tillfälle den 29 november kommer att annonseras på Nytt inom Libris Länk till annan webbplats. och i Metadatabyrån Länk till annan webbplats..

Kalender

  • Libris release 1.28 den 7 december kl. 16 - den 8 december kl. 12.
  • Digital frågestund om ämnesord i Libris den 20 oktober kl. 13-14
  • Dewey 10 år i Sverige den 10 november 2022.
  • Librisdagen den 11 november 2022.
  • Digital frågestund om katalogisering i Libris den 29 november.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig!