Transformativa avtal i ESAC Registry och ESAC Market Watch

Initiativet ESAC - Efficiency and Standards for Article Charges – har tagit fram två tjänster, ESAC Registry och ESAC Market Watch, för information om transformativa avtal i olika länder och visualisering av statistik.

Bibsamkonsortiets transformativa avtal finns publicerade i ESAC registry Länk till annan webbplats.. Fler och fler länder har börjat registrera sina transformativa avtal för ökad transparens, totalt sett finns 314 avtal från 32 förlag publicerade.

ESAC registry utgör också en av datakällorna i ESAC:s nya Market Watch Länk till annan webbplats.. Här finns statistik över transformativa avtal i olika länder och för olika förlag. Det går även att följa förlagens portföljer över tid, det vill säga hur stor andel av förlagens portföljer som utgörs av öppet tillgängliga tidskrifter. Även APC-utvecklingen över tid går att följa, och här används data från Open APC Länk till annan webbplats., dit Open APC Sweden levererar data. Statistiken ger en tydlig översiktbild av hur utvecklingen för de stora förlagen och öppen tillgång i olika länder ser ut, med fokus på transformativa avtal. Sverige ligger just nu på andra plats av 32 när det gäller andelen transformativa avtal i respektive land.