Swepub Roadmap

För den som är nyfiken på KB:s planer för vidareutveckling av Swepub finns nu en Roadmap att ta del av.

Roadmapen innefattar planerade aktiviteter framöver. Uppdateringen kommer att ske kontinuerligt. De planerade aktiviteterna och tidsangivelserna är preliminära och kan bli påverkade av ändrade prioriteringar.