Förvaltningen av Libris och Swepub

Under 2020 har KB avslutat två stora utvecklingsprojekt: Libris och Swepub. Nu pågår aktiviteter för överlämning från projekt till förvaltning.

KB har för avsikt att fortsätta med kontinuerliga releaser för både Libris och Swepub trots att projekten nu är avslutade. Nya releaser kommer dock inte att släppas lika ofta som när projekten pågick.

Samordna biblioteksväsendet och främja forskning

Samtliga Libris- och Swepubtjänster ingår i Kungliga bibliotekets förvaltningsområde Samordna biblioteksväsendet och främja forskning. Där ingår även till exempel Biblioteksstatistiken. I och med flera system inom ett förvaltningsområde kan vi dra nytta av de gemensamma utvecklingskompetenserna som arbetar med dessa system.

Samverkan kommer även fortsättningsvis att vara en viktig del vid utvecklingen av dessa tjänster.

Det som förenar Libris, Swepub och de övriga nationella tjänsterna är i hög grad samverkan. Samverkan kommer även fortsättningsvis att vara en viktig del vid utvecklingen av dessa tjänster.

Behov av ny funktionalitet kommer nu att hanteras och prioriteras inom förvaltningen. Förvaltningsledare för IT, förvaltningsledare för verksamhet och produktledare kommer att ansvara för det framtida arbetet med utvecklingen av Libris och Swepub. Buggar och driftstörningar sköts löpande.

Roadmaps under arbete

Framtida Roadmaps för uppdateringar i både Libris och Swepub är under arbete. Målet är att möta både KB:s instruktion, verksamhetsplan och vision samt Libris och Swepubs egna visioner. Under senhösten och våren kommer det även att genomföras ett målbildsarbete för att få ett samlat grepp om KB:s samtliga nationella tjänster för slutanvändare.

Uppföljning av verk i Libris Katalogisering

Arbetet med att katalogisera verk i Libris katalogisering kommer att testas av katalogisatörer på KB under en period och följas upp därefter.

Kommunikation

Kommunikation kommer inledningsvis att ske via samma kanaler som har använts i projekten. Kanalerna för att efterfråga ny funktionalitet samt rättningar är Libris kundservice, katalogsupport, supportforum Kundo, utvecklingsråd, samt referens- och användargrupper.

Tjänster inom Samordna biblioteksväsendet och främja forskning

Libris

Libristjänsterna omfattar katalogiseringsverktyget, webbsök, import- och exportflöden samt API:er, fjärrlån, Biblioteksdatabasen med mera.

Swepub

Swepubtjänsterna omfattar tjänsterna för Swepub sök, bibliometri, databearbetning, datastatus och ämnesklassificering.

Andra nationella tjänster

Biblioteksstatistiken, id.kb.se, ConsortiaManager, Open APC Sweden, Demokrati100, Bibblan svarar med mera.

Pågående projekt

Digiteket, Nationella digitala plattformen för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter, Metadatabyrån.