Swepub version 1.3.2

Fredag 3 juli produktionssattes Swepub version 1.3.2.

Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera webbsidan (F5) eller uppdatera webbsidan utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

Version 1.3.2 är en liten version med tre ändringar. Denna gång görs ingen omläsning av data.

Allmänna frågor om Swepub ställs till kundservice.

Ändringar i 1.3.2

CORS headers i API ämnesklassificering

[SWEPUB-843]

Justering av Swepubs öppna API för ämnesklassificering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I denna version skickas CORS-header access-control-allow-origin med i svaret, vilket gör att API:et går att anropa med Javascript från andra domäner.

Exempel på header som returneras från API:et:

access-control-allow-origin: https://bibliometri.swepub.kb.se

content-length: 3517

content-type: application/json

date: Wed, 01 Jul 2020 12:48:26 GMT

server: gunicorn/19.7.0

vary: Origin

Säkerhetsuppdatering Swepubs användargränssnitt

[SWEPUB-845]

Åtgärdat säkerhetsproblem och uppdaterat programvara i de servrar som betjänar Swepubs gränssnitt. Ändringen påverkar webbläsarens kommunikation med Swepub-gränssnittet och gör att Swepub inte fungerar med äldre webbläsare och/eller operativsystem. Hit räknas flera år gamla versioner som inte längre stöds och betraktas som avvecklade (retired).

Exempelvis fungerar Swepub med Internet Explorer 11 och Windows 10, men inte med Windows 7 som inte längre supportas.

Integration till Swepub sök

[SWEPUB-622]

Konvertering och dataintegration från Swepub bibliometri till Swepub sök Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Syftet är att helt ersätta det separata dataflödet till Swepub sök och göra samma normaliserade, berikade och deduplicerade data tillgängliga i båda tjänsterna. Integrationen tas i full drift i samband med nästa version i augusti.

I samband med detta arbete har Swepubs administrationstjänst fasats ut. Administration av höstning, ändringar av URL:er och så vidare sköts tills vidare av KB och de loggmeddelanden från söktjänsten men kunde abonnera på skapas inte längre. Kontakta kundservice för hjälp med administrativa ärenden kring Swepub.