Libris version 1.15

Onsdag 1 april till torsdag 2 april produktionssattes Libris version 1.15.

Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera webbsidan (F5) eller uppdatera webbsidan utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

Regressionstester i Libris

Inför varje release genomför Librisprojektet regressionstester där huvuduppgiften är att gå igenom centrala funktioner av Libris katalogisering och säkerställa att befintliga funktioner fungerar som tidigare eller att vidareutvecklingen i den senaste versionen inte introducerat buggar i redan befintlig funktionalitet. I Librisprojektet görs detta två dagar innan releaser och sker i samarbete med både interna och externa verksamhetsspecialister. Katalogisatörerna utgår från ett antal givna scenarios och mallar och katalogiserar material i Libris testmiljö vilken vid testtillfället är uppdaterad till kommande releasekandidat.

För att en funktion ska anses vara klar skall den även vara testad. Att testa Libris katalogisering är en naturlig del av projektet och ingår som ett löpande arbete i utvecklingen.

Den information som testdeltagarna skickar in till projektet dokumenteras i ärendehanteringssystemet och åtgärdas i prioriterad ordning.

Vill du vara med i nästa regressionstest?

Just nu söker vi en deltagare till kommande release av Libris där testaren behöver vara väl insatt i katalogisering av datorspel. Insatsen innebär förberedelser innan regressionstestet, deltagande på testtillfället samt efterföljande dokumentation.

Anmäl intresse till Libris kundservice.

Ny funktionalitet

Nya funktioner i Libris katalogiseringsverktyg: gränssnitt, format, importer och exporter.

Detaljerad berikning

[LXL-2926]

Ny funktion för detaljerad berikning med enskilda element. Detaljerad berikning kan användas vid olika typer av katalogisering. Berikningen görs via Libris-id.

I version 1.15 fungerar detaljerad berikning bäst mellan posternas instansdelar. Då verk brutits ut kan man berika detaljer mellan verksposter.

Detaljerad berikning

Länkar vid bidragskatalogisering

[LXL-1717]

Ny funktion för att länka mellan bidrag, till exempel tidskriftsartiklar (del) och värdpublikation (är del av). Det går också att beskriva värdpublikationen lokalt i bidragets instansbeskrivning.

Entiteten Är del av (isPartOf) har flyttats till Instans. Det som länkats kommer med i export av Marc 773.

I kommande version kommer bidragsmallarna att finnas i katalogiseringsverktyget.

Hjälptexter kommer att publiceras efter release av 1.15.

Länka till seriell resurs

Sortering i sidopanelen på föredragen benämning, senast uppdaterad

[LXL-2775]

Nya sorteringar i sidopanelen på föredragen benämning och senast uppdaterad.

Sortera sidopanelen

Förbättringar

Förbättringar och justeringar av redan levererad funktionalitet.

Instanstyp för tryckta saker bytt till Tryck (Print) i katalogiseringsmallarna

[LXL-2934]

Instanstyp byts från Instans till Tryck i följande katalogiseringsmallar, för att bättre stödja berikningar och hantering av verks-information.

 • Bok (Tryckt monografi - RDA)
 • Noterad musik (Musiktryck - RDA)
 • Tryckt seriell resurs (RDA)
 • Äldre tryck

Bättre teckenhantering (Unicode-normalisering)

[LXL-2605, 2927, 2937, 2954]

Förbättringar i Libris hantering av tecken som i icke-latinsk skrift:

 • Normalisering vid import till Libris rättar nu sammansatta tecken i inkommande data enligt Unicode-standarden, version 13.0 Länk till annan webbplats.
 • Förbättrad Unicode-hantering bland annat av apostrofer och accenttecken. Exempel på arabiska: al-Mujtamaʻ al-miṣrī fī al-ʻaṣr al-ʻuthmānī kan sökas som al-Mujtama al-misri fi al-asr al-uthmani alternativt al Mujtama al misri fi al asr al uthmani
 • Sökning fungerar nu med svenska tecken, alternativt sökfråga med prekomponerade tecken. Exempel på sökning med språket telugu: Runam Svati varapatrikalo dharavahikang respektive Ruṇaṃ Svāti vārapatrikalō dhārāvāhikaṅgā

Normalisering införs på befintliga data genom en global ändring.

Nya språkkoder enligt ISO 639-3

[LXL-2916]

Observera att eftersom det senare upptäcktes att språkkoderna från ISO 639-3 inte är tillåtna i MARC21-fomatet, har de Librisdefinierade koderna återinförts i version 1.27 och ersatt koderna från ISO 639-3. Läs versionsinformationen för Libris version 1.27.

I version 1.15 ersattes följande Librisdefinierade språkkoder med koder enligt standarden ISO 639-3 Länk till annan webbplats.

 • Umesamiska (9su ersatt av sju)
 • Fornlågtyska (9ft ersatt av osx)
 • Meänkieli (9mk ersatt av fit)

Några språk tillkom med nya språkkoder.

 • Pitesamiska (sje)
 • Akkalasamiska (sia)
 • Kildinsamiska (sjd)
 • Kemisamiska (sjk)
 • Tersamiska (sjt)
 • Svenskt teckenspråk (swl)

Forndanska (9fd) och fornsvenska (9fs) finns inte med i ISO 639-3. De behöll därför sin Librisdefinierade kod.

Befintliga data behöll de gamla språkkoderna tills en massändring gjordes eller ändrades av katalogisatören.

Språkkoder

Ommappningar relaterade till verk mm

[LXL‑2777, 3020, 3022, 1135, 2787, 2813]

Som förberedelse inför utbrytning av verksinformation i Libris har vissa data flyttats från Verk till Instans i de bibliografiska beskrivningarna.

 • Datakälla (dataSource = 786) har flyttats från Verk till Instans. Det går att länka från Datakälla (dataSource) till en annan instans, exempelvis till en tryckt utgåva av verket [LXL-3020]
 • Annan utgåva (otherEdition = 775) har flyttats från Verk till Instans. I vissa fall krockar Annan utgåva med befintlig otherEdition.editionStatement (250 #a). Vid export kommer då ett fält med repeterade 250 #b att genereras [LXL-2777, 3022]
 • Utgiven med (issuedWith = 777) har flyttats från Verk till Instans. [LXL-1135]
 • Anmärkning om komplicerade länkningar (hasNote a marc:LinkingEntryComplexityNote = 580 #a) har flyttats från Verk till Instans. [LXL-2787]
 • Differentiering av person (marc:PersonalName) är borttaget ur gränssnittet för Agent/Adminmetadata . Ersätts av automatiskt genererat värde MARC 'a' i auth 008/32 för Person och 'n' för allt annat. [LXL-2813]

Förändringarna är genomförda utan påverkan på MARC21-exporterna från Libris som fungerar som tidigare.

Underhåll av Libris vokabulär

[LXL-2955]

Ett antal förbättringar av svenska termer/vokabulär i Libris, avsedda att förtydliga, förenkla och öka datakvaliteten.

 • Verkstyp Kartmaterial ändrad till Karta (cartography) med uppdaterad definition "Resurs som visar spatial information, inkluderar kartor, atlaser, glober med mera".
 • Verkstyp Handskrift (manuscript) med uppdaterad definition "Resurs som är skriven för hand eller maskinskriven. Dessa är i allmänhet unika resurser".

Libris API - sökning på tidsstämplar

[LXL-2923, 2966]

Nya möjligheter att söka på Librisposternas tidsstämplar (created/modified) i Libris API. Dokumentationen av Libris XL:s REST API Länk till annan webbplats. beskriver söksyntaxen.

Tillgänglighetsförbättringar enligt lagen om digital offentlig service (DOS)

Tillgänglighetsanpassningar av katalogiseringsverktygets gränssnitt, enligt Lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service införs i denna och kommande release.

Följande tillgänglighetsavvikelser har justerats i version 1.15:

 • Ändrat katalogiseringsverktygets färgpalett för ökad kontrast [LXL-2989]
 • Justerat tabbordningen så att fokus hamnar på Redigera-knappen när man besöker en post [LXL-3003]
 • Olika URL:er till Introduktionsmaterial på Libris startsida och i foten [LXL-3007]
 • ARIA-role har eliminerats från vissa HTML5-taggar [LXL-3000]
 • Toppnavigationen har nu omslutande list-element <li> [LXL-2980]
 • YouTube-spelaren på Libris startsida har märkts upp med CSS [LXL-2975]
 • Rättat stöd för icke-kompatibla webbläsare där sidorna innehöll <u> [LXL-2974]

Buggfixar

Buggar med allvarlighetsgrad medel eller högre listas här.

 • Vokabulär: rättat fel som gjorde att vissa innehållstyper fick en föredragen benämning på arabiska vilket beror på att den föredragna svensk benämningen saknas i RDA toolkit. Exempel notated music och computer dataset [LXL-2930]
 • Konceptsystem: rättat fel som gjort att entitet Konceptsystem visat {Namnlös} [LXL-3016]
 • Länkad data: lagt till länkar i sameAs som förlorades i konverteringen till Marc [LXL-2998]
 • Import till Libris: fix av problem som gjorde att (felaktigt) sigel med icke-ascii-tecken inte kunde hanteras i importer till Libris. [LXL-3026]

Globala ändringar

Globala ändringar som rör flera Librisbibliotek eller annars är av allmänt intresse.

Normalisering Unicode

[LXL-2937]

Körning för att normalisera befintliga data enligt Unicode, se ovan. Ca 40 000 poster kommer att uppdateras.

Aviseringar framtida förändringar

Avisering av förändringar som planeras till nästkommande Librisversion 1.16.

För närvarande finns inga aviseringar.