Informationssida för forskare om Creative Commons-licenser

Kungliga biblioteket har tagit fram en informationssida för forskare som vägledning för hur Creative Commons-licenser kan användas vid öppet tillgänglig publicering av forskningsresultat (open access).

Illustration av forskare med ett provrör i handen. Bredvid henne finns ett papper med text och en pil som leder till en skärm där det står "öppen tillgång-tidskrift".

Inom ramen för sitt nationella samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer överlämnade Kungliga biblioteket 5 utredningar till regeringen i mars 2019. I utredningen "Uppföljning av krav på öppen tillgång till publikationer samt rekommendationer för Creative Commons-licenser Länk till annan webbplats." rekommenderas att "en praktisk handledning i Creative Commons-licenser produceras" (s.28).

Den informationssida som Kungliga biblioteket tar fram idag är ett bidrag till denna rekommendation. Den ger fakta om Creative Commons-licenser och svarar på de vanliga frågor som forskare kan ha vid öppet tillgänglig publicering av forskningsresultat.