Nationellt samarbete kring bevarande och gallring av tryckt material

I juni 2019 startade ett årslångt projekt för att undersöka intresse och möjligheter för ett nationellt samarbete kring bevarande och gallring av tryckt material.

Projektmedlemmarna kommer från KB, lärosätesbibliotek, specialbibliotek och från Sveriges depåbibliotek och lånecentral.

KB initierade projektet med utgångspunkt från de behov som framkommit i nätverks- och dialogmöten med lärosätes- och specialbibliotek. I KB:s rapport Samlingsbyggandet på svenska forskningsbibliotek, 2018 (pdf) Länk till annan webbplats. framgår också behovet av ett samarbete kring fysiska samlingar, främst hos forsknings- och specialbiblioteken.

Arbetssätt

Projektets uppgift är att ta fram förslag på nationella riktlinjer för gallring inom ett avgränsat område. För att ta fram ett sådant exempel görs en internationell omvärldsbevakning och beskrivning av andra initiativ och modeller för gemensamt tryckt bevarande.

Parallell utredning om depåverksamhet

Parallellt med projektarbetet genomför KB en utredning om utveckling av Sveriges nationella depåverksamhet. Denna utredning är inriktad på depåverksamhet mot folk- och skolbiblioteken. De två projekten kan komma att komplettera och eventuellt påverka varandras arbete och resultat.

Löpande information och avstämningar

Under året kommer projektgruppen på olika sätt att informera och stämma av arbetet och de förslag till riktlinjer som tas fram. Projektet kommer att hålla workshops med till exempel SUHF forum för bibliotekschefer och med specialbibliotek i november och på en konferens om samlingshantering och gallring i februari. I juni 2020 lämnas en slutrapport.

Information om projektgruppen finns under Nationell arbetsgrupp för gallring och bevarande Länk till annan webbplats..